Proiect de hotărâre privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEȚUL ARAD AVIZAT,

Secretar,

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

din data de__________________

privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad

Consiliul Local al comunei Livada, județul Arad

Având în vedere :

– Adresa nr.809/27.07.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Referatul de specialitate

– Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad nr.57/11.01.2016;

– prevederile art 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 8 alin. (3) lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea pe bază de tarif a Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad parte componentă a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, județul Arad”.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl.Ștef Dorin Marius.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Instituţiei Prefectului –Judeţul Arad.

Inițiator proiect

Bimbo Iosif

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support