Publicație de căsătorie – EDU EUSEBIU / BARTA ANITA

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 11 August 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului EDU EUSEBIU-VASILE în vârstă de 36 de ani cu domiciliul în localitatea FRUMUSENI județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei BARTA ANITA în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România . În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean