Documentație de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intracomunitară Adi-SIGD Arad din zona 3, județul Arad