Anunț licitație terenuri

030

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA , JUDEŢUL ARAD

Vinde în data de 24 OCTOMBRIE 2016 ora 10,00 prin licitaţie publică deschisă terenuri pentru construire locuinţe, situate în intravilanul localităţii Livada înscrise în CF. 303886-Livada (1000 mp), CF.300678-Livada (1034mp), CF.302662- Livada (1059 mp) – terenuri pentru construirea de noi locuințe

Caietele de sarcinii pot fi cumpărate cu preţul de 150 lei de la sediul Primăriei din comuna Livada nr. 355 începând cu data de 3 octombrie 2016. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei , iar garanţia de participare de 5.000 lei .

Înscrierile se pot face până la data de 21 octombrie 2016 ora 12,00.

Informaţii suplimentare la telefoanele

0257381055

0257381271