ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Primăria comunei Livada, județul Arad cu sediul in: loc.Livada, str.-, nr.355, jud.Arad organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

-Denumirea postului – muncitor necalificat I, nivelul studiilor generale – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: Studii generale

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: –

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba practică:- data de 1 noiembrie 2016, ora 10, la sediul Primăriei com.Livada, jud.Arad

Proba de interviu:- data de 3 noiembrie 2016, ora 10, la sediul Primăriei com.Livada, jud.Arad

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25 octombrie 2016 , ora 15, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

Date contact: Primăria comunei Livada, jud.Arad , tel.0257/381055