Publicație de căsătorie – Bogdan Adrian-Gheorghe / Beleiu Andreea-Gabriela

NR. 10183 / 21.10.2016 oficierea căsătoriei: 29 OCTOMBRIE 2016

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi,  20 octombrie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  BOGDAN ADRIAN GHEORGHE în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea ARAD județul ARAD şi a d-şoarei/d-nei BELEIU ANDREEA GABRIELA în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean