Invitatie consilieri – ședință C.L.Livada din 21.11.2016, ora 14.00

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc luni , 21 noiembrie  2016 ora  14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea  :

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei pentru organizare unei manifestări culturală și   educativă cu ocazia Zilei Naționale a României – iniţiator de proiect viceprimarul comunei
  2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică – iniţiator de proiect primarul comunei
  3. Proiect de hotărâre privire cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2016- inițiator de proiect primarul comunei
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Livada, judetul Arad , pentru perioada 2016-2021 – iniţiator de proiect primarul comunei
  5. Proiect de cu privire la aprobarea organigramei şi  statului de funcţii – iniţiator de proiect primarul comunei
  6. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2017 – iniţiator de proiect primarul comunei
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării apartamentării imobilului înscris în CF nr. 302416-C1-Livada – iniţiator de proiect primarul comunei
  8. Proiect de hotărâre privind cu privire la vânzarea  direct a terenului înscris în CF. nr. 300085 Livadacu nr. cad 300085- iniţiator de proiect primarul comunei
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301334 –Livada cu nr. Cad.530/356  în favoarea S.C. E.ON Distribuție  România S.A.- inițiator de proiect primarul comunei .
  10. Proiect de hotărâre privire la atribuirea în folosinţă a terenurilor  pentru construirea unei locuinţe proprietate personală iniţiator de proiect primarul comunei

 

Secretar

Răcănel Ionela Nadia