Anunț licitație publică deschisă – teren construire locuință

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA , JUDEŢUL ARAD

Vinde în data de 28 decembrie 2016 ora 10,00 prin licitaţie publică deschisă un teren pentru construire locuinţă, situat în intravilanul localităţii Livada înscris în CF.302662- Livada (1059 mp) – teren pentru construirea de noi locuințe

Caietele de sarcinii pot fi cumpărate cu preţul de 150 lei de la sediul Primăriei din comuna Livada nr. 355 începând cu data de 5 decembrie 2016. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei , iar garanţia de participare de 5.000 lei .

Înscrierile se pot face până la data de 27 decembrie 2016 ora 12,00.

Informaţii suplimentare la telefoanele

0257381055

0257381271

Primar

Bimbo Iosif