DISPOZIŢIA nr. 5 / 19.01.2017 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

D I S P O Z I Ţ I A     NR. 5

Din  19 ianuarie 2017

cu privire la convocarea  în  şedinţă

 a Consiliului local Livada

 

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de miercuri 25 ianuarie 2016 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a eexercițiului bugetar pe anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 , de pe raza comunei Livada – iniţiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv ”Șoimii Livada ” la nivelul comunei Livada cu participarea Consiliului local al Comunei Livada și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare. iniţiator de proiect primarul comunei
 5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. nr. 303883 Livadacu nr. cad 303883- iniţiator de proiect primarul comunei
 6. Proiect de cu privire la aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator de proiect primarul comunei
 7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea numărului de Asistenți personali pentru anul 2017- iniţiator de proiect primarul comunei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Livada jud. Arad pentru anul 2017 -iniţiator de proiect primarul comunei
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprefeței de teren  din CF nr. 301786-Livada cu nr. cad. 179 –proprietatea privată a comunei Livada jud. Arad  – inițiator de proiect primarul comunei
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad”-iniţiator de proiect primarul comunei
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomuntară Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad pentru anul 2017 , precum și plata cotizaței Consiliului local al comunei Livada pentru anul 2017 – iniţiator de proiect primarul comunei
 12. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona1Arad- iniţiator de proiect primarul comunei
 13. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada
 14. Raport de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și  la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada

 

Prezenta se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

–         Secretarul comunei

 

Primar,

Bimbo Iosif

 


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc miercuri , 25 ianuarie  2017 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea  :

ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a eexercițiului bugetar pe anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 , de pe raza comunei Livada – iniţiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv ”Șoimii Livada ” la nivelul comunei Livada cu participarea Consiliului local al Comunei Livada și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare. iniţiator de proiect primarul comunei
 5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. nr. 303883 Livadacu nr. cad 303883- iniţiator de proiect primarul comunei
 6. Proiect de cu privire la aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator de proiect primarul comunei
 7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea numărului de Asistenți personali pentru anul 2017- iniţiator de proiect primarul comunei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Livada jud. Arad pentru anul 2017 -iniţiator de proiect primarul comunei
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprefeței de teren  din CF nr. 301786-Livada cu nr. cad. 179 –proprietatea privată a comunei Livada jud. Arad  – inițiator de proiect primarul comunei
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad”-iniţiator de proiect primarul comunei
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomuntară Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad pentru anul 2017 , precum și plata cotizaței Consiliului local al comunei Livada pentru anul 2017 – iniţiator de proiect primarul comunei
 12. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona1Arad- iniţiator de proiect primarul comunei
 13. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada
 14. Raport de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și  la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada

 

Secretar

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support