Publicație de căsătorie – IVAN ALEXANDRU / ZSIGMOND LENUTA

NR. 10045 / 13.04.2017

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI 13 APRILIE 2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  IVAN ALEXANDRU în vârstă de 42 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei ZSIGMOND LENUTA în vârstă de 36 de ani cu domiciliul în localitatea ALIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean