D I S P O Z I Ţ I A NR. 77 / 25 aprilie 2017 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat pt. legalitate

secretar Răcănel Ionela Nadia

D I S P O Z I Ţ I A NR. 77

Din 25 aprilie 2017

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marți 2 mai 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu a serviciului de salubrizare al comunei Livada , incluzând localitățile Livada și Sânleani- iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi rectificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al Comunei Livada , evidențiat la poziția nr. 13 al Hotărârii nr.49/1999 referitoare la atestarea domeniului public al com. Livada, jud. Arad; aprobat prin H.G. R nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad – Anexa nr. 39 – iniţiator de proiect primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300827- Livada cu nr. cad 300827– iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300830- Livada cu nr. cad 300830– iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300052- Livada cu nr. cad 300052– iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad
  • Secretarul comunei

Primar,

Bimbo Iosif


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marti , 2 mai 2017 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu a serviciului de salubrizare al comunei Livada , incluzând localitățile Livada și Sânleani- iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi rectificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al Comunei Livada , evidențiat la poziția nr. 13 al Hotărârii nr.49/1999 referitoare la atestarea domeniului public al com. Livada, jud. Arad; aprobat prin H.G. R nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad – Anexa nr. 39 – iniţiator de proiect primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300827- Livada cu nr. cad 300827– iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300830- Livada cu nr. cad 300830– iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300052- Livada cu nr. cad 300052– iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support