D I S P O Z I Ţ I A NR. 77 / 25 aprilie 2017 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat pt. legalitate

secretar Răcănel Ionela Nadia

D I S P O Z I Ţ I A NR. 77

Din 25 aprilie 2017

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marți 2 mai 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu a serviciului de salubrizare al comunei Livada , incluzând localitățile Livada și Sânleani- iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi rectificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al Comunei Livada , evidențiat la poziția nr. 13 al Hotărârii nr.49/1999 referitoare la atestarea domeniului public al com. Livada, jud. Arad; aprobat prin H.G. R nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad – Anexa nr. 39 – iniţiator de proiect primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300827- Livada cu nr. cad 300827– iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300830- Livada cu nr. cad 300830– iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300052- Livada cu nr. cad 300052– iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad
  • Secretarul comunei

Primar,

Bimbo Iosif


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marti , 2 mai 2017 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu a serviciului de salubrizare al comunei Livada , incluzând localitățile Livada și Sânleani- iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi rectificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al Comunei Livada , evidențiat la poziția nr. 13 al Hotărârii nr.49/1999 referitoare la atestarea domeniului public al com. Livada, jud. Arad; aprobat prin H.G. R nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad – Anexa nr. 39 – iniţiator de proiect primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300827- Livada cu nr. cad 300827– iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300830- Livada cu nr. cad 300830– iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 300052- Livada cu nr. cad 300052– iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar

Răcănel Ionela Nadia