Acte necesare pentru obţinerea venitului minim garantat

Acte necesare pentru obţinerea venitului minim garantat

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original si xerocopie)
 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);
 • Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
 • Adeverinţă eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala;
 • Adeverinţa eliberata de Administraţia Finanţelor Publice în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţa eliberata de compartimentul impozite si taxe , in care sa se menţioneze  bunurile mobile si imobile aflate in proprietate ;
 • Adeverinţă eliberata de Compartimentul Agricol  cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;
 • Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (originale şi xerocopii);
 • Talon autoturism  (original si xerocopie);
 • Orice altă dovadă de venit
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support