HOTĂRÂREA NR. 72 Din data de 27 iulie 2017 cu privire la stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul UAT Comuna Livada  și aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada  în conformitate cu Legea nr.153/2017


anexa coeficienti


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 

 

    HOTĂRÂREA NR. 72

Din data de 27 iulie 2017

cu privire la stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul UAT Comuna Livada  și aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada  în conformitate cu Legea nr.153/2017

 Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

–  expunerea de motive

– raportul de specialitate

– prevederile art.2 alin.1 lit. b și e, art.3 alin.4, art.11, art. 15,  art.36, art.38 alin.2 lit.b  din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

– prevederile art. 26 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților , precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

– prevederile art.36 alin. (2), lit.a şi  alin.3 , lit.b din Legea nr.215/2001,cu modficări și completările ulterioare, republicată

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 .  Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază , precum și salariile de bază pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Livada și pentru funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Livada și aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada ,  care intră sub incidența prevederilor art. 11 din Legea-cadru  nr. 153/28.06.2017 conform  în Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Personalul  ce  exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%., iar personalul ce exercită activitatea de operare în registrul electoral beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 12,5%

 

Art. 3 Ordonatorul de credite stabilește salariile lunare ale personalului din subordine, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

 

Președinte de ședință                                                Contrasemnează

Ștef Dorin Marius                                           secretar                                                                                                                                                                Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support