ANUNŢ REFERITOR LA ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Atașament: CERERE (Anexa nr.1)


A N U N Ţ

REFERITOR LA ACORDAREA AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE

ÎNCEPÂND CU 1 NOIEMBRIE 2017 PÂNĂ ÎN DATA DE 20 NOIEMBRIE 2017

FIECARE FAMILIE ÎNDREPTĂŢITĂ POATE DEPUNE CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE ,

FORMULARUL DE CERERE VA FI PRIMIT DE LA PRIMĂRIE

SE VOR PREZENTA LA COMPLETAREA CERERII BULETINELE DE IDENTITATE ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE ŞI CERTIFICATELE DE NAŞTERE PENTRU COPIII CARE NU AU BULETIN, ÎN ORIGINAL- ŞI DEASEMENEA COPII XEROX DUPĂ TOATE ACESTE ACTE DE IDENTITATE PENTRU A RĂMÂNE LA DOSAR

CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE SE FACE DE CĂTRE TITULAR

DEASEMENEA VA CUPRINDE ŞI DECLARAŢIA PRIVIND BUNURILE CUPRINSE ÎN ANEXA DIN HG.50/2011 ACTUALIZATA, ANEXA AFIŞATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI

LA CERERE VOR FI ATAŞATE ŞI ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE NETE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI PE LUNA OCTOMBRIE ( – ADEVERINŢE DE SALARIU DIN CARE REZULTĂ VENITUL NET REALIZAT; – CUPON DE PENSIE PENTRU PENSIONARI; – TALOANE DE ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII; – TALOANE INDEMNIZAŢIE ŞOMAJ PENTRU ŞOMERI; – TALOANE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL PERSOANELOR AFLATE ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA 2 ANI)

PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ NICI UN VENIT TREBUIE SĂ PREZINTE DOVADĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ARAD DIN CARE REZULTĂ CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE

  • CERTIFICAT FISCAL DE LA COMPARTIMENTUL IMPOZITE ŞI TAXE DIN CADRUL PRIMĂRIEI LIVADA
  • IN CAZUL DETINATORILOR DE AUTOTURISME – COPIE CIV
  • ADEVERINŢĂ DE LA REGISTRUL AGRICOL
  • O FACTURA DE GAZ PENTRU A SE PRELUA CODUL DE ABONAT
  • 1 DOSAR

A N U N Ţ

REFERITOR LA ACORDAREA AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

– DIN 1 NOIEMBRIE 2017 PÂNĂ ÎN DATA DE 20 NOIEMBRIE 2017 FIECARE FAMILIE ÎNDREPTĂŢITĂ POATE DEPUNE CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE , FORMULAR CARE VA FI PRIMIT DE LA PRIMĂRIE

CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE VOR FI COMPLETATE CU DATELE SOLICITATE DE FORMULAR ŞI VA CUPRINDE ŞI DECLARAŢIA PRIVIND BUNURILE CUPRINSE ÎN ANEXA DIN OUG.70/2011, ANEXA AFIŞATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI, IAR LA ACEASTA VOR FI ATAŞATE ŞI ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE NETE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI ( RESPECTIV – ADEVERINŢE DE SALARIU DIN CARE REZULTĂ VENITUL NET REALIZAT ÎN LUNA ANTERIOARĂ (OCTOMBRIE); – CUPON DE PENSIE PENTRU PENSIONARI; – TALOANE DE ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII; – TALOANE INDEMNIZAŢIE ŞOMAJ PENTRU ŞOMERI; – TALOANE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL PERSOANELOR AFLATE ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA 2 ANI)

SE VOR PREZENTA LA COMPLETAREA CERERII BULETINELE DE IDENTITATE ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI, CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE ŞI CERTIFICATELE DE NAŞTERE PENTRU COPIII CARE NU AU BULETIN ŞI DEASEMENEA COPII XEROX DUPĂ TOATE ACESTE ACTE DE IDENTITATE PENTRU A RĂMÂNE LA DOSAR

PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ NICI UN VENIT TREBUIE SĂ PREZINTE DOVADĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE ARAD DIN CARE REZULTĂ CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE

  • ADEVERINŢĂ DE LA REGISTRUL AGRICOL
  • CERTIFICAT FISCAL DE LA COMPARTIMENTUL IMPOZITE ŞI TAXE DIN CADRUL PRIMĂRIEI LIVADA
  • IN CAZUL DETINATORILOR DE AUTOTURISME – COPIE CIV

TOATE ACESTEA ÎMPREUNĂ CU 1 DOSAR PLIC VOR FI DEPUSE LA PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA ÎN VEDEREA  STABILIRII CUANTUMULUI AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support