DISPOZIŢIA NR. Din 6 februarie 2018 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

Avizat pt. legalitate

pt. Secretar

 Todoran Mirela Felicia

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR.

Din 6 februarie 2018

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Articol unic. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi, 15 februarie 2018 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2018

iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2018– inițiator de proiect primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamenului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Șoimii Livada” aprobat prin HCL Livada nr. 43/2017.- inițiator primarul comunei

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional – inițiator de proiect primarul comunei

6. Prezentarea raportului de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2017- prezintă primarul comunei

7. Informarea privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2017

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad
  • Secretarul comunei

Primar,

Bimbo Iosif

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support