Publicație de căsătorie – Anca Tiberiu-Adrian / Avram Andreia-Teodora

NR. 10256 / 13.09.2018

Data casatoriei: 22 SEPTEMBRIE 2018

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI, 13 SEPTEMBRIE 2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  ANCA TIBERIU ADRIAN în vârstă de 35 de ani cu domiciliul în localitatea ȘEITIN județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei AVRAM ANDREIA TEODORA vârstă de 33 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Gherghel