Situația indicatorilor privind execuția bugetară conform art.57 alin.2.1 din Legea 273/2006 – trim. 3 / 2018