ANUNT – concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată de consilier I superior – Urbanism

Primăria comunei Livada, jud.Arad cu sediul in: loc.Livada , nr.355, jud.Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată :

Denumirea postului- Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului

Condiţii pentru ocuparea postului:

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă , specializarea *Construcții civile, industriale și agricole*

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-minim 7 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 14 decembrie 2018 ora 10 , la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad

Proba de interviu:- Interviul se va susține în termen de 5 zile de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 3 decembrie 2018, ora 15 la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

Date contact: tel.:0257/381055 , email: primariacomuneilivada@yahoo.com

Persoană de contact : -Todoran Mirela Felicia- inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, jud.Arad


FISA POST CONSILIER (descarca in format PDF)


BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului urbanism

  1. Legea nr.188/1999 Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  2. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici , republicată, cu modificările și completările ulterioare

  4. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
  5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  6. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
  7. Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare

8.Hotarârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

  1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată

  2. Hotărârea de Guvern nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Intocmit,

Insp.Mirela Todoran

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support