Dispoziția nr. 80 / 17.04.2019 – privind convocare C.L.Livada în ședință ordinară

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Secretar

Răcănel Ionela Nadia

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 80

Din   17 aprilie   2019

cu privire la convocarea  în  şedinţă  a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

   -prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

              În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Articol unic.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad,  în ziua de luni  22 aprilie  2019 ora  14,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2019 iniţiator de proiect  primarul comunei
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a parcurilor și locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Livada – inițiator de proiect primarul comunei
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei , a statului de funcții și a numărului de personal  – inițiator de proiect primarul comunei
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 al Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ”Șoimii Livada” aprobat prin HCL Livada nr. 10/2018- inițiator primarul comunei Livada
  5. Proiect de hotărâre privindaprobarea Actului Adițional nr. 8 /2019 la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad– inițiator de proiect primarul comunei
  6. Proiect de hotărâreprivind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 303432-Livada în proprietatea privată a comunei Livada , jud. Arad – inițiator de proiect primarul comunei
  7. Proiect de hotărâre aprobarea realizării unei lucrări pe domeniul public -inițiator de proiect primarul comunei
  8. Proiect de hotărâre privindvânzarea directa a terenului înscris în CF nr. 301075 Livada , cu nr. cad. 301075- inițiator de proiect primarul comunei
  9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat nr. 5614/02.11.2016 aprobat prin HCL nr. 28/2016 –  inițiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

-Secretarul comunei

Primar,

  • Bimbo Iosif

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support