Acte necesare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei (legea nr. 277/2010)

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original şi xerocopie);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (original şi xerocopie)daca este cazul
 • Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii;
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei
 • Adeverinţă eliberată de compartimentul contabilitate – impozite si taxe, în care să se menţioneze  bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate
 • Adeverinţă eliberată de compartimentul agricol din cadrul Primăriei Livada cu privire la  terenul  agricol aflat  în proprietate;
 • Orice  dovadă de venit
 • Hotărâre de încredinţare a minorului şi plata unei pensii de întreţinere, în cazul soţilor despărţiţi în fapt;
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • – Decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească de divorţ, încredinţarea  minorului şi plata unei pensii de întreţinere pentru minorii încredinţaţi;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, prin hotarâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Talon autoturism (original si xerocopie), daca este cazul
 • După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support