Acte necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării alocaţiei de stat conform Legii. Nr. 61/1993 – republicată

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate  ambii părinţi – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Livretul de familie (să fie menţionat noul născut pentru care se solicită dreptul) – copie şi original;
 • Certificatul de căsătorie – copie şi original;
 • Dosar plic;

DUPĂ CAZ:

 • Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii şi CNP –ul titularului), pentru opţiunea de virare în cont bancar. Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad lucrează cu următoarele unităţi bancare: TRANSILVANIA, BRD, BCR, CEC, RAIFFEISEN, BANK POST, INTENSA SAN PAOLO, CREDIT EUROPE BANK, PIREUS BANK, PROCREDIT BANK, ALPHA BANK, ATE BANK,  
 • Xerocopie după hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a măsurii de plasament, etc;
 • Xerocopie după sentinţa de divorţ – definitivă şi irevocabilă;
 • Cerere tip – (formular european – pentru copiii născuţi în afara ţării – ţările care fac parte din Uniunea Europeană);
 • Declaraţie notarială – din care să rezulte că nu au solicitat drepturi pentru noul născut  în altă ţara  – pentru ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană;
 • Declaraţie de întârziere (formular tip) – dacă dreptul se solicită după o perioadă mai mare de 3 luni de la naşterea copilului;
 • Declaraţia celuilalt părinte cu privire la acordul de a primii dreptul  părintele care solicită (formular tip) – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi sau nu locuiesc împreună;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support