Acte necesare pentru obţinerea venitului minim garantat

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;

 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii

 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);

 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);

 • Livret de familie (original si xerocopie)

 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);

 • Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;

 • Adeverinţă eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala;

 • Adeverinţa eliberata de Administraţia Finanţelor Publice în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)

 • Adeverinţa eliberata de Compartimentul contabilitate -impozite si taxe , in care sa se menţioneze  bunurile mobile si imobile aflate in proprietate ;

 • Adeverinţă eliberata de la compartimentul agricol  cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;

 • Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (originale şi xerocopii);

 • Talon autoturism  (original si xerocopie);

 • Orice altă dovadă de venit