Dispoziția nr. 254/10.12.2019 cu privire la convocarea  în  şedinţă  a Consiliului local Livada, luni, 16.12.2019

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

  JUDEŢUL ARAD

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  254

Din  10 decembrie 2019

cu privire la convocarea  în  şedinţă

 a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

   -prevederile art.133, alin. (1) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019.

              În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b  din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019

D I S P U N E:

 

Articol unic.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad,  în ziua de luni 16 decembrie 2019 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale- inițiator primarul comunei
  2. Proiect de hotărâreprivindrectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2019 iniţiator de proiect  primarul comunei
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice

 a comunei Livada  pentru anul 2020 și a progamului anual al achizițiilor publice pentru anu 2020 – inițiator de proiect primarul comunei

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea obiectivelor aferente investiției ”Alimentare cu energie electrică  imobil” – conform proiectului nr. 59/2019 realizat de către S.C. ENERGO PROIECT S.R.L.– inițiator de proiect primarul comunei.
  2. Proiect de hotărâre privindaprobarea amplasării obiectivelor aferente investiției ”CONSTRUIRE REȚEA FIXĂ DE TELECOMUNICAȚII ORANGE FTTH- U.A.T. LIVADA , LOCALITĂȚILE LIVADA ȘI SÂNLEANI , JUDEȚUL ARAD  ” – conform proiectului nr. 03RO2019/IUNIE 2019 realizat de către S.C. GAUSS S.R.L. – inițiator de proiect primarul comunei.
  3. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii numitului Lucaciu Radu Titus – inițiator de proiect primarul comunei
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului/Comunei… în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vedereaaprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019– inițiator de proiect primarul comunei
  5. Proiect de hotărâre privinddezmembrarea  terenuluiînscris în  CF nr. 304384 Livada cu nr cad: 304384– inițiator de proiect primarul comunei
  6. Proiect de hotărâre privinddezmembrarea  terenuluiînscris în  CF nr. 304385 Livada cu nr cad: 304385– inițiator de proiect primarul comunei
  7. Proiect de hotărâre privinddezmembrarea  terenuluiînscris în  CF nr. 304386 Livada cu nr cad: 304386– inițiator de proiect primarul comunei

 

Prezenta se comunică cu:

Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

Primar,                                                                                Avizat pt. legalitate

Bimbo Iosif                                                                     Secretar general comună

                                                                                           Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support