Anunț – organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior – funcționar public

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Conform prevderilor art.479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primariei comunei Livada , în data de 30.01.2020, ora 10, se va desfăşura proba scrisă, iar interviul în termen de 5 zile lucratoare de la data probei scrise.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune până în data de 14.01.2020, la sediul Primăriei Livada şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

primar,

Bimbo Iosif

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support