ANUNŢ în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL

ANUNŢ

în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 21.02.2013 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta varianta finală a documentaţia PUZ şi RLU Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” comuna Livada, Sânleani FN, iniţiată de către investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL , proprietar al terenului în suprafaţă de 1350 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301569, nr.cad. 301569

Proiectantul PUZ-ului: arh. Marinel Alexandru Grigore – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0758868666.

Beneficiarul PUZ-ului: – SC RIG TERMOPANE SRL cu sediul în com. Livada , sat Sânleani nr. 128

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Militon Şerb

ANUNŢ în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat GOMBOŞ FLOREA si soţia GOMBOŞ DOINA

ANUNŢ

în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat

GOMBOŞ FLOREA si soţia GOMBOŞ DOINA

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “Zona de locuinta si functiuni complementare”, de către investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

Iniţiatorul PUZ-ului: Investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina, proprietar al terenului în suprafaţă de 9000 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, în intravilanul com. Livada sat Sînleani identificat prin CF. nr. 300504, nr cad 300504, CF nr. 300780, nr cad 1410

Proiectantul PUZ-ului este arh. Vîrvescu Florian Corneliu specialist cu drept de semnătură RUR tel. cu sediul în Arad str. Dacilor nr. 30 tel. 0722465760

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.02.2013-28.02.2013

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 26.02.2013, ora 12 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

Tabelul cu documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate ulterior aprobării PUG-luiTabelul cu documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate ulterior aprobării PUG-luiNr.crt. Beneficiar denumire functiune urbanistica Hotararea de aprobare a documentatiei de urbanism, AMENAJARE Proiect numar

1 COMUNA LIVADA P.U.G. si R.L.U.-LIVADA NR.3 DIN 07.02.2003 .04.2000

2 SC NHR AGROPARTNER SRL , BUCURESTI P.U.D-.AMENAJARE INCINTA PENTRU EXPUNERE UTILAJE AGRICOLE , CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE SI CABINĂ PAZĂ NR. 6 DIN 12.02.2004 140/2003

3 COMUNA LIVADA PUD-SEDIU PRIMARIE NR 23 DIN 25.03.2004 PR NR 44/2004

4 SC PROMAT BCA SRL P.U.D.- DE PRODUCŢIE ELEMENTE BCA -SINLEANI NR 29 DIN 21 .O5.2004 PR NR 45/2003/2004

5 SC PRODIR SRL P.U.D.-HALE DE PRODUCTIE NR 52 DIN 30.09.2004


6 PETRUT ADRIAN FLORIN P.U.D. LOCUINTE P+1-SÎNLEANI NR 35 DIN 22.04.2005


7 DEIAC IOAN P.U.D. ANEXA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE NR 71 DIN 12.10.2005


8 CN TRANSELECTRICA SA -ST TIMISOARA P.A.T.Z. INTERCOMUNAL-400KV ARAD-NADAB NR 7 DIN 26.01.2006 PR NR 23007

9 PRIMARIA COMUNEI LIVADA P.U.Z. -CENTRU CIVIC SI ZONA REZIDENŢIALĂ LIVADA NR. 13 / 23.02.2006


10 MANUILA ALEXANDRU P.U.D. ANEXĂ UNITĂŢI AGRICOLE NR. 29/10.04.2006 68/2005-2006

11 BULZAN TEODOR, MATIS ALEXANDRU, FLORINCUTA GHEORGHE P.U.D. ANEXE UTILAJE AGRICOLE ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU NR 30/10.04.2006 NR.8/2006

12 BULZAN TEODOR P.U.Z.-ZONA DE LOCUIT- A 150/7, A 150/8 NR 34/09.05.2006 NR 75/A/2005

13 VESA VASILE P.U.D.-LOCUINŢE FAMILIALE P+M, LOC. SÎNLEANI, FN NR 35 / 09.05.2006 NR 5/2006

14 SC MIRADA CONSTRUCT SRL P.U.D.-SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII, SPAŢII DE EXPUNERE NR 27/07.06.2007 NR 66/2006

15 S.C. LA RUSTICA MANUFATTI SRL P.U.D.-CORP IMOBIL ADMINISTRATIV P.P+1ŞI HALĂ STRUCTURĂ METALICĂ NR. 28/07.06.2007 50/2006

16 BULZAN TEODOR P.U.Z.-ZONĂ DE LOCUIT- A 14.95/5, A 14.95/4, A 14.95/3 NR. 49/22.09.2007 NR 7/2007

17 SC CREATIVE BUILDING SRL-ARAD P.U.Z.-LOCUINŢE P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE, SÎNLEANI NR 3/22.01.2008 NR8/2006

18 S.C. INFOGO S.R..L. P.U.Z. CLĂDIRI CU DESTINAŢIE REPREZENTANŢĂ HONDA NR 72/11.07.2008 26/2007

19 CĂNDEA AVRAM P.U.D.-CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALĂ P+M CU GARAJ ŞI GARD NR. 75/11.07.2008 43/2008

20 SC ELECTRO FIDELITY COMPANY SRL P.U..Z.-CLĂDIRE DE BIROURI ŞI DEPOZIT DE MATERIALE NR.115/19.12.2008 123/2008

21 FLORINCUŢA ALEXANDRINA P.U.D.-CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, LIVADA NR.67/26.03.2009 .07..2008

22 NEGREA DANIEL P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR 68/26.03.2009


23 FARCUŢA AGURIŢA P.U.Z. INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DIN LIVADA ÎNSCRIS ÎN CF 4710 PENTRU PARCELARE ÎN 10 LOTURI NR 70/26.03.2009 1301/2008

24 POP GRIGORE P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.80/30.04.2009 8..2008

25 BULZAN TEODOR P.U.Z.-CARTIER REZIDENŢIAL , LIVADA NR.81/30.04.2009 26..2008

26 BULZAN TEODOR P.U.Z..-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.82/30.04.2009 37..2008

27 BULZAN TEODOR P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR 83/30.04.2009 27..2008

28 S.C. SANO VITA SRL P.U.Z.-HALĂ DEPOZITARE PRODUSE NATURISTE, SÎNLEANI NR 86/30.04.2009 7..2008

29 GARAI PETRU P.U.Z.-REALIZAREA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, LIVADA NR 99/25.06.2009 11..2009

30 GARAI PETRU P.U.Z-REALIZARE DE LOCUINŢĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, SÎNLEANI NR.100/25.06.2009 44..2008

31 FLORINCUŢA ALEXANDRINA P.U.Z.-CONSTRUIRE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.112/2.07.2009 35..2008

32 S.C.LABRADOR SRL P.U.Z.-CONSTRUIRE HALĂ METALICA , ATELIER MECANIC ŞI RESTAURANT NR.136/13.08.2009 56/2008

33 VALCEA REMUS P.U.Z.-ZONA DE LOCUINTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR.169/29.10.2009 42/2008

34 S.C. FREE STYLER SRL, TOMA LAZAR, SIRCA DUMITRU, SIRCA FLORINA P.U.Z -ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 33/25.02.2010 131/2008

35 BULZAN TEODOR, VALCEA REMUS, MANUILA ALEXANDRU SI S.C.TECNOMA S.R.L. PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR.51/26.04.2010 1/2009

36 IANCU ELENA SI EVA PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 66/27.05.2010 28/2008

37 BUDUGAN MANUEL SI SZKOKAN STEFAN PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 108/29.11.2010 45/2009

38 DAMA IOMBILIARE PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 109/29.11.2010 39.033/2009

39 Dagau Paul, Dagau Paulina, Dagau Ioan, Dagau Ana PUZ-ZONA COMERCIALA SI DE PRESTARI SERVICII NR 6 /31.01.2012 57/2008

40 MANUILA MELINDA PUZ-LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 39/26.07.2012 7..2010

DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI -P.A.T.Z.I.-1 DOCUMENTATII DE URBANISM 38 : P.U.G…1, P.U.D…13, P.U.Z…26Mentionam ca PUZ-ul aprobat prin HCL Livada nr.34/09.05.2006 a fost actualizat .PUZ-ul actualizat s-a aprobat cu HCL Livada nr. 70/30.11.2011


Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 5501 /20.12.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

  1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:
  1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.5406/14.12.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

  1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare “de către investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina , terenul în suprafaţă de 9000mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, in intravilanul localităţii Sînleani identificat prin CF. nr. 300504, nr cad 300504, CF nr. 300780, nr cad 1410

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este Gombos Florea si sotia Gomboş Doina , care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată a societăţii să realizeze o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare , în scopul dezvoltării socio economice a comunei.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 14.12.2012, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Jurnalul Local ” in data de 12.12.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 10.12.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 10.12.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o personă:

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

ANUNŢ 5 în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 13.12.2012 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta varianta finală a documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă, iniţiată de către investitorii privaţi SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL., proprietari al terenului în suprafaţă de 15.995 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul comunei Livada identificat prin C.F. Nr. 301246, nr.cad. 301246; C.F. Nr. 301247, nr.cad. 301247; C.F. Nr. 301248, nr.cad. 301248; C.F. Nr. 300574, nr.cad. 300574; C.F. Nr. 300575, nr.cad. 300575; C.F. Nr. 300576, nr.cad. 300576; C.F. Nr. 300577, nr.cad. 300577; C.F. Nr. 300578, nr.cad. 300578; C.F. Nr. 300579, nr.cad. 300579; C.F. Nr. 300583, nr.cad. 3005583; C.F. Nr. 300584, nr.cad. 300584; C.F. Nr. 300585, nr.cad. 300585; C.F. Nr. 300586, nr.cad. 300586; C.F. Nr. 300587, nr.cad. 300587;

Proiectantul PUZ-ului este S.C. FIRMA 9 S.R.L. arh. Corina Pat – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0357424422.

Beneficiarul PUZ-ului: SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL.

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Militon Şerb

 Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC Five Season Drinks SRL

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 4820 /02.11.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC Five Season Drinks SRL

  1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

  1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “Zona de productie ” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 4642 /25.10.2012. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui PUZ si RLU: Zona de productie

de către investitorul privat SC Five Season Drinks SRL prin Buzgau Lucia Nicoleta , pe terenul în suprafaţă de 5519mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, extravilanul localităţii Sinleani identificat prin CF. Nr. 302183, nr cad 302183 CF NR 302184, nr cad 302184

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:Realizarea unei noi zone de productie

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 25.10.2012 ora 15, la sediul Primariei comunei Livada

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice , iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail  primariacomuneilivada@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

PRIMAR,

Militon Serb

-presa “Jurnalul local ”

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 17.10.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 3 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 17.10.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – o personă:

– domnul Stoia Gherasim Pascu

b) Concluzii:

Se va reglementa accesul la parcela ce face obiectul PUZ-ului (CF. Nr. 302183, nr cad 302183 CF NR 302184, nr cad 302184) precum şi situaţia juridică a parcelei de acces care este proprietatea numitului Stoia Gherasim Pascu .

Precizăm că domnul Stoia Gherasim Pascu îşi dă acordul ca accesul la parcela ce face obiectul PUZ-ului să se facă pe proprietatea lui

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

ANUNŢ 2 în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ-ului iniţiat de investitor privat

ANUNŢ 2

 

în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ-ului iniţiat de investitor privat

Primarul comunei Livada anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui PUZ si RLU: Zona de productie

de către investitorul privat SC Five Season Drinks SRL prin Buzgau Lucia Nicoleta , pe terenul în suprafaţă de 5519mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, extravilanul localităţii Sinleani identificat prin CF. Nr. 302183, nr cad 302183 CF NR 302184, nr cad 302184

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:Realizarea unei noi zone de productie

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 25.10.2012 ora 15, la sediul Primariei comunei Livada

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice , iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

PRIMAR,

Militon Serb

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”

PRIMARIA COMUNEI LIVADA
Judeţul Arad
Nr.  3977 /  25.09.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 1 de  pregătire a elaborării PUZ  si RLU: “ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ”

1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:
1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;
S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare”la sediul Primariei Comunei Livada.
Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 3951 /24.09.2012.  S-au facut următoarele propuneri .

Nu s-a făcut nici o sugestie, nici o observţie care să fie preluată în documentaţia de urbanism.

1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii:
Urmatorul anunt a fost publicat în  :
Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z.  si R.L.U. “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”,  de către investitorul privat THOMANN ENGELBERT reprezentat prin OLAR MARIANA EUFEMIA.

Beneficiarul PUZ-ului este  investitorul privat THOMANN ENGELBERT,  proprietar al terenului în suprafaţă de 22.244 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300071, nr. Cad. 300071. şi CF nr. 300084 nr. Cad. 1058  
Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.
Publicul este  invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.09.2012 – 24.09.2012.
Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 27.09.2012 , la orele 12 la sediul Primăriei comunei Livada .
Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în data de 25.09.2012.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:
Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,
Şerb Militon

-presa  “Jurnalul Local” in data de 18.09.2012
-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 14.09.2012
-prin posta cu confirmare de primire la  __7___ persoane
-la sediul primariei comunei livada la data de 14.09.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 3 persoane:
– doamna Olar Mariana Eufemia
– domnul Stanca Dorin director SC STACONS SRL
– domnul Sellner Leonard
b) Concluzii:
Nu s-a făcut nici o sugestie,nici o observaţie care să fie preluată în documentaţia de urbanism.   

Primar,                                  Persoana responsabila cu informarea populatiei,
Şerb Militon                                                 Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support