Proiect de hotarare cu privirea la mandatarea primarului privind avizarea, autorizarea şi recepţionarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti din comuna Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT  

 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Cu privirea la mandatarea primarului privind avizarea, autorizarea şi recepţionarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti din comuna Livada

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

– prevederile art. nr. 2 , art. nr.14 alin. 2 şi art. 21 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii actualizată ;
– prevederile art. nr. 2 , art. 3 Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri privind realizarea locuinţelor;
– prevederile art. nr. 3 din Ordonanţa Guvernului României nr.43/1997, republicată, actualizată privind regimul juridic al drumurilor;
În temeiul art. 45 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se mandatează primarul comunei Livada prin Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Livada să avizeze , autorizeze şi recepţioneze executarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti ce se desfăşoară pe domeniul public sau privat al comunei (carosabil, trotuare, platforme , alei şi zone verzi).

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Prefectura Arad

  • Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Livada

  • Primarul comunei

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la mandatarea primarului privind avizarea, autorizarea şi recepţionarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti din comuna Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea primarului privind avizarea, autorizarea şi recepţionarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti din comuna Livada, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea eliberării autorizaţiilor pentru lucrările edilitar gospodăreşti ce se desfăşoară pe raza comunei Livada , urmărirea şi recepţionarea acestor lucrări , consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre , deoarece aceste lucrări se vor desfăşură şi pe domeniul privat sau public al comunei Livada şi în acest sesn este necesar acordul Consiliului local Livada pentru eliberarea avizului de branşament.

Primar

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support