Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la finele anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ________________

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la finele anul 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul compartimentului contabilitate privind încheierea contului de execuţie bugetară la finele anului 2014

– prevederile art.57 alin.1 lit.a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art.unic Se aprobă contul de execuţie a bugetului comunei Livada pe anul 2015 după cum urmează:

– Venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.110.000 lei

-prevederi bugetare definitive – 4.183.000 lei

– încasări realizate -3.218.127,02 lei

– Cheltuieli : – prevederi bugetare iniţiale – 3.110.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 4.183.000 lei

– plăţi efectuate – 2.633.452,89 lei

– Excedent bugetar – 585.407,15 lei

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

  • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon pt secretar Răcănel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

– dl.Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support