Dispoziție din 14 iulie 2016 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR.

Din 14 iulie 2016

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi 21 iulie 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303319 –Livada cu nr. cad. 189 ( De.147/1) în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei (document atasat)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303237 –Livada cu nr. Cad.1041 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei (document atasat)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393 și CF nr.301332-Livada cu nr. cad. 530/297 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A.– iniţiator de proiect primarul comunei (document atasat)

4. Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenurlor înscrise în CF. nr.302412 Livada, CF. nr.302415 Livada, CF. nr.302112 Livada, CF. nr.301702 Livada, – iniţiator de proiect primarul comunei (document atasat)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 952/3 iunie 2016 – a terenurilor intravilane proprietatea privată a Comunei Livada jud. Arad , raport întocmit de către S.C. Just Eval S.R.L. a terenurile intravilane atribuite persoanelor îndreptățite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală – iniţiator de proiect primarul comunei (document atasat)

6. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat – iniţiator de proiect primarul comunei (document atasatAct aditional 6 din 2016 la Act constitutivAct aditional nr. 6 din 2016 la Statut)

7. Prezentarea raportului de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul I 2016 (document atasat)

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Bimbo Iosif


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support