Invitație – ședință Consiliu local

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 21 iulie 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303319 –Livada cu nr. cad. 189 ( De.147/1) în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303237 –Livada cu nr. Cad.1041 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 301339 –Livada cu nr. 530/393 și CF nr.301332-Livada cu nr. cad. 530/297 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A.– iniţiator de proiect primarul comunei 

4. Proiect de hotărâre cu privire la cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenurlor înscrise în CF. nr.302412 Livada, CF. nr.302415 Livada, CF. nr.302112 Livada, CF. nr.301702 Livada, – iniţiator de proiect primarul comunei 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 952/3 iunie 2016 – a terenurilor intravilane proprietatea privată a Comunei Livada jud. Arad , raport întocmit de către S.C. Just Eval S.R.L. a terenurile intravilane atribuite persoanelor îndreptățite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală – iniţiator de proiect primarul comunei  

6. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat – iniţiator de proiect primarul comunei     

7. Prezentarea raportului de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul I 2016

Secretar

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support