DISPOZIŢIA NR. 69 din 15 martie 2019 cu privire la convocarea  în  şedinţă a Consiliului local Livada

 

Avizat pt. legalitate

   Secretar

Răcănel Ionela Nadia

PRIMARUL 

COMUNEI LIVADA                                                       

JUDEŢUL ARAD     

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 69

Din   15 martie   2019

cu privire la convocarea  în  şedinţă  a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

   -prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

              În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Articol unic.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad,  în ziua de joi  21 martie  2019 ora  14,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad iniţiator de proiect  primarul comunei
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2018- inițiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali pentru anul 2019 – inițiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare- inițiator pri

arul comunei Livada

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Livada , judeţul Arad pentru anul 2019– inițiator de proiect primarul comunei
 2. Proiect de hotărâreprivind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a ADISIGD, să voteze cuantumul anual al cotizației precum și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 – inițiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre aprobarea introducerii contribuției pentru economia circular-inițiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Livada județul Arad pe anul 2019- inițiator de proiect primarul comunei
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU ” Construire hală depozitare și producție nepoluantă cu spații de birouri”- inițiator de proiect primarul comunei
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  P.U.Z.  si R.L.U.”Construire hală ,metalică,locuință de serviciu , pistă tahograf , platforme betonate, gard împrejmuire ” conform proiectului nr. 163/01.02.2018- inițiator de proiect primarul comunei
 7. Proiect de hotărâre privindaprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenurilor  înscrise  înCF nr. 301334 –Livada cu nr. cad  301334 , CF nr. 301339-Livada cu nr. cad. 301339,  în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.- inițiator de proiect primarul comunei
 8. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru situații deosebite – inițiator de proiect primarul comunei.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea direct a terenului înscris în CF nr. 301774-Livada . cu nr. cad. 301774- inițiator de proiect primarul comunei
 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea direct a terenului înscris în CF nr. 302782-Livada . cu nr. cad. 302782- inițiator de proiect primarul comunei
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea direct a terenului înscris în CF nr. 300366-Livada . cu nr. cad. 300366- inițiator de proiect primarul comunei
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire direct a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Livada – inițiator de proiect primarul comunei
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării pe domeniul public a unui număr de 1700 puieți de stejar roșu – inițiator de proiect primarul comunei
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestic – inițiator de proiect primarul comunei
 15. Raportul de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2018.
 16. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2018

Prezenta se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

-Secretarul comunei

Primar,

Bimbo Iosif


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi, 21 martie  2019 ora  14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea  :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad  iniţiator de proiect  primarul comunei
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2018- inițiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali pentru anul 2019 – inițiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare- inițiator primarul comunei Livada
 5. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Livada , judeţul Arad pentru anul 2019– inițiator de proiect primarul comunei
 6. Proiect de hotărâreprivind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a ADISIGD, să voteze cuantumul anual al cotizației precum și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 – inițiator de proiect primarul comunei
 7. Proiect de hotărâre aprobarea introducerii contribuției pentru economia circular-inițiator de proiect primarul comunei
 8. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Livada județul Arad pe anul 2019- inițiator de proiect primarul comunei
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU ” Construire hală depozitare și producție nepoluantă cu spații de birouri”- inițiator de proiect primarul comunei
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  P.U.Z.  si R.L.U.”Construire hală ,metalică,locuință de serviciu , pistă tahograf , platforme betonate, gard împrejmuire ” conform proiectului nr. 163/01.02.2018- inițiator de proiect primarul comunei
 11. Proiect de hotărâre privindaprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenurilor  înscrise  înCF nr. 301334 –Livada cu nr. cad  301334 , CF nr. 301339-Livada cu nr. cad. 301339,  în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.- inițiator de proiect primarul comunei
 12. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru situații deosebite – inițiator de proiect primarul comunei.
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea direct a terenului înscris în CF nr. 301774-Livada . cu nr. cad. 301774- inițiator de proiect primarul comunei
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea direct a terenului înscris în CF nr. 302782-Livada . cu nr. cad. 302782- inițiator de proiect primarul comunei
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea direct a terenului înscris în CF nr. 300366-Livada . cu nr. cad. 300366- inițiator de proiect primarul comunei
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire direct a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Livada – inițiator de proiect primarul comunei
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plantării pe domeniul public a unui număr de 1700 puieți de stejar roșu – inițiator de proiect primarul comunei
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestic – inițiator de proiect primarul comunei
 19. Raportul de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2018.
 20. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2018

Secretar

       Răcănel Ionela Nadia


PLAN RISCURI 2019
proiect de hotarare plantare stejari
proiect hot. consiliul cotizatie si buget ADISIGD
proiect hot. consiliul refacut (1)ADISIGD
proiect plan actiuni vmg 2019
Proiect plan riscuri2019
proiect reteaua scoala
Propunere buget 2019 (1)
Propunere cuantum cotizatii 2019
raport de specialitate privind utilizarea excedentului bugetului local 2019
raport de specialitate-GAZ EXTINDERE RETEA
utilizare excedent
vanzare teren Paul Daniel
vanzare teren Sandru Costel
vanzare-teren-Gligor Beniamin
ajutor urgentă (1)
aprobare PUZ Car Boy Kidland
aprobare PUZ Transpas
comisie interventie violenta domestica
dispozitie convocare
extindere retea de gaz
inchiriere pasune
lista investitiipe anul 2019
numar posturi asistenti personali 2019
plan actiuni 2019
Plan de Actiune 2018 (1) (3)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support