ANUNŢ 5 ( ultimul anunţ pentru dezbaterea publică se publică la 3 zile după primul anunţ) în etapa 3 de elaborare a propunerilor

 

Model orientativ

 

ANUNŢ 5 ( ultimul anunţ pentru dezbaterea publică se publică la 3 zile după primul anunţ)

în etapa 3 de elaborare a propunerilor

 

Primarul comunei Livada anunţă

 

publicul, factorii interesaţi, organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale/ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor despre finalizarea propunerilor preliminare ale PUG-ului şi RLU aferent.

Documentele complete ale propunerilor, respectiv prima versiune a PUG-ului şi RLU aferent, se pot consulta la sediul primăriei comunei Livada sala de şedinţă .între orele 9-14 în perioada 03.01. 2012-20 .02.2012 .

Dezbaterea publică va avea loc în data de 03.02.2012 la sediul Primăriei comunei Livada la ora 17 şi sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt :

-Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

 

 

 

 

 

Anuntul 2

ANUNŢ 4 (primul anunţ pentru dezbaterea publică) în etapa 3 de elaborare a propunerilor

ANUNŢ 4 (primul anunţ pentru dezbaterea publică)

în etapa 3 de elaborare a propunerilor

 

Primarul comunei Livada anunţă

 

 

publicul, factorii interesaţi, organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale/ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor despre finalizarea propunerilor preliminare ale PUG-ului şi RLU aferent.

Documentele complete ale propunerilor, respectiv prima versiune a PUG-ului şi RLU aferent, se pot consulta la sediul Primăriei comunei Livada în sala de şedinţă între orele 9-14 în perioada 03.01.2012-20.02.2012.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 03.02.2012 la sediul Primăria comunei Livada la ora 17 şi sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hoblea Simona -persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

Anuntul 1

ANUNŢ 4 în etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ

Beneficiarul PUZ-ului investitorul privat Dagău Ioan şi Paulina, Dagău Ioan şi Ana , proprietar al terenului în suprafaţă de 40.000mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada extravilanul localităţii Livada identificat prin CF. nr.300499, nr.cad. 1284, CF nr.300505, nr cad 1283, CF 300507, nr.cad.357,CF nr.300502, nr.cad 575.

Proiectantul PUZ-ului este Mircea Batcu , specialist cu drept de semnătură RUR , tel.mobil 0723382210

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada , în perioada 30.12.2011-10.01.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 09.01.2012, ora 17 la sediul primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt :

-Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

Cererea pentru acordarea ajutoarelor de incalzire pe 2011

Puteti sa descarcati formularul cererii, in vederea completarii manuale, facand click aici  

 

(document in format .pdf. Pentru a-l accesa trebuie sa aveti instalat pe calculatorul  Dvs. programul ADOBE Acrobat pe care il puteti descarca si instala gratuit de pe site-ul producatorului sa, www.adobe.com. Nota: exista si alte programe gratuite sau comerciale capabile sa afiseze formatul PDF)

 

Anunt nr.. 4000 din 09.09.2011

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat S.C. VALI INVEST S.R.L.,proprietar al terenului în suprafaţă de 27.303 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei LIVADA ,Sat. Sînleani , intravilanul localităţii LIVADA, identificat prin C.F. nr: 301503,Nr. cad: 1256; C.F. nr: 301502,Nr.cad:1257.

Proiectantul PUZ-ului: S.C. „STACONS” S.R.L, JUD.ARAD,B-DUL DECEBAL NR. 6, CUI: RO 9330282, TEL: 0257/212065, prin Darida Ioan; TEL: 0745/529.840, specialist cu drept de semnătură RUR.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei LIVADA în perioada 07.09.2011 – 19.09.2011.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 26.09.2011, ora 17:00 la sediul primăriei LIVADA.

Răspunsurile la observaşiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Ţărău Ioana: Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 329

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

Hălmăgean Lidia: Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 233

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

MILITON ŞERB

Raport informare PUZ – Manuila

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zone de locuinte si functiuni complementare, Livada extravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.3453/28.07.2011. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat in:

Primarul comunei Livada anunţă publicul,autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de PUZ şi RLU zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare.

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA,proprietar al terenului în suprafaţă de 14.600 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei LIVADA , extravilanul localităţii LIVADA, identificat prin C.F. nr: 301094,Nr. cad: 1185.

Proiectantul PUZ-ului: S.C. „PRO URBAN” S.R.L, JUD.ARAD,B-DUL REVOLUŢIEI NR. 71, AP. 13, TEL: 0257/214423,0744/997597, prin Elvira Şerban, specialist cu drept de semnătură RUR.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei LIVADa în perioada 19.07.2011 – 02.08.2011.

 Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 28.07.2011, ora 18:00 la sediul primăriei LIVADA.

Răspunsurile la observaţiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Ţărău Ioana Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 329

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

  • Hălmăgean Lidia: Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 233

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

Primar,

Militon Şerb”

-presa locala “Jurnalul local” in data de 19.07.2011

-pe site-ul primariei comunei livada in data de 15.07.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei livada

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

 1. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise; –

 1. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o persoana.

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar, Persoana responsabila cu informarea populatiei

Raport informare PUZ – Dagau

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.3454/28.07.2011. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat in:

Primarul comunei Livada anunţă publicul,autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de PUZ şi RLU zonă comercială şi de prestări servicii,cu zone de dotări aferente.

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat DAGĂU IOAN şi PAULINA, DAGĂU IOAN şi ANA,proprietar al terenului în suprafaţă de 40.000 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei LIVADA , extravilanul localităţii LIVADA, identificat prin C.F. nr: 300505,Nr. cad: 1283; C.F. nr: 300507,Nr.cad: 357;C.F. nr: 300502, Nr.cad: 575; C.F. nr: 300499,Nr.cad: 1284.

 

Proiectantul PUZ-ului: S.C. „ENYA PLUS” S.R.L, JUD.ARAD,STR. CRIŞAN NR. 7, COD FISCAL: 11846855, TEL: 0357/426715; 0744/ 617657, prin Mircea Gheorghe Batcu specialist cu drept de semnătură RUR.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei LIVADA în perioada 19.07.2011 – 02.08.2011.

 

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 28.07.2011, ora 19:00 la sediul primăriei LIVADA.

 

Răspunsurile la observaşiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Ţărău Ioana Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 329

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

  • Hălmăgean Lidia: Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 233

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

Primar,

Militon Şerb”

-presa locala “Jurnalul local” in data de 19.07.2011

-pe site-ul primariei comunei livada in data de 15.07.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 10 persoane

-la sediul primariei comunei livada

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o persoana.

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Informare PUZ

Proiectantul PUZ-ului: S.C. „PRO URBAN” S.R.L, JUD.ARAD,B-DUL REVOLUÁIEI NR. 71, AP. 13, TEL: 0257/214423,0744/997597, prin Elvira Şerban, specialist cu drept de semnătură RUR.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei LIVADa în perioada 19.07.2011 – 02.08.2011.

 

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 28.07.2011, ora 18:00 la sediul primăriei LIVADA.

 

Răspunsurile la observaşiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Ţărău Ioana: Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 329

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

Hălmăgean Lidia: Jud.Arad

Com.Livada,Sat.Sînleani nr. 233

Telefon: 0257/381055

primarialivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

MILITON ŞERB

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support