Raportul informarii si consultarii publicului în etapa II de elaborare a P.U.Z-ului “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”iniţiat de investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 1395 / 13 .03.2013

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa II de elaborare a P.U.Z-ului “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”iniţiat de investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II de elaborare PUZ si RLU: . “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.1024/26.02.2013.

Dl Blaga Dumitru care este proprietar al unei parcele limitrofe zonei afectate de acest PUZ nu a fost de acord cu această soluţie urbanistică deoarece nu avea acces la parcela dânsului. În urma analizei acestei soluţii urbanistice cât şi în sesnul soluţionării acestor probleme aparute beneficiarii PUZ-ului împreună cu arh. Vîrvescu Florian Corneliu au refăcut soluţia urbanistică iar în planşa actuală este prevăzut acces la parcela numitului Blaga Dumitru .

Precizăm că numitul Blaga Dumitru în urma studierii acestei noi soluţii urbanistice este de acord cu aceasta şi astfel nu mai are nici un fel de impedinet în ceea ce priveşte realizarea acestui PUZ“Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “Zona de locuinta si functiuni complementare”, de către investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

Iniţiatorul PUZ-ului: Investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina, proprietar al terenului în suprafaţă de 9000 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, în intravilanul com. Livada sat Sînleani identificat prin CF. nr. 300504, nr cad 300504, CF nr. 300780, nr cad 1410

Proiectantul PUZ-ului este arh. Vîrvescu Florian Corneliu specialist cu drept de semnătură RUR tel. cu sediul în Arad str. Dacilor nr. 30 tel. 0722465760

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.02.2013-28.02.2013

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 26.02.2013, ora 12 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Jurnalul Local ” in data de 19.02.2013

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 14.02.2013

-prin posta cu confirmare de primire la 7 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 14.02.2013

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – două persone :

– Blaga Dumitru

– Sellner Leonard

b) Concluzii:

Propunerea făcută de către Dl. Baga Dumitru a fost luată în considerare şi în acest sens s-a parcurs la schimbarea soluţiei urbanistice şi astfel s-a realizat accesul la lotul identificat prin CF nr. 300220-Livada cu nr. cad. 264 , proprietatea numitului Blaga Dumitru, iar în acest sens dl. Blaga Dumitru este de accord cu soluţia prezentată în planşa nr.03A cu titlul de “Bază reglementări urbanistice” al proiectului nr. 01/2013.

Primar,

Şerb Militon

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Persoana reponsabilă cu urbanismul din cadrul primăriei comunei Livada

Hoblea Simona Adela

Invitat : Blaga Dumitru

Tabelul cu documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate ulterior aprobării PUG-luiTabelul cu documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate ulterior aprobării PUG-luiNr.crt. Beneficiar denumire functiune urbanistica Hotararea de aprobare a documentatiei de urbanism, AMENAJARE Proiect numar

1 COMUNA LIVADA P.U.G. si R.L.U.-LIVADA NR.3 DIN 07.02.2003 .04.2000

2 SC NHR AGROPARTNER SRL , BUCURESTI P.U.D-.AMENAJARE INCINTA PENTRU EXPUNERE UTILAJE AGRICOLE , CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE SI CABINĂ PAZĂ NR. 6 DIN 12.02.2004 140/2003

3 COMUNA LIVADA PUD-SEDIU PRIMARIE NR 23 DIN 25.03.2004 PR NR 44/2004

4 SC PROMAT BCA SRL P.U.D.- DE PRODUCŢIE ELEMENTE BCA -SINLEANI NR 29 DIN 21 .O5.2004 PR NR 45/2003/2004

5 SC PRODIR SRL P.U.D.-HALE DE PRODUCTIE NR 52 DIN 30.09.2004


6 PETRUT ADRIAN FLORIN P.U.D. LOCUINTE P+1-SÎNLEANI NR 35 DIN 22.04.2005


7 DEIAC IOAN P.U.D. ANEXA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE NR 71 DIN 12.10.2005


8 CN TRANSELECTRICA SA -ST TIMISOARA P.A.T.Z. INTERCOMUNAL-400KV ARAD-NADAB NR 7 DIN 26.01.2006 PR NR 23007

9 PRIMARIA COMUNEI LIVADA P.U.Z. -CENTRU CIVIC SI ZONA REZIDENŢIALĂ LIVADA NR. 13 / 23.02.2006


10 MANUILA ALEXANDRU P.U.D. ANEXĂ UNITĂŢI AGRICOLE NR. 29/10.04.2006 68/2005-2006

11 BULZAN TEODOR, MATIS ALEXANDRU, FLORINCUTA GHEORGHE P.U.D. ANEXE UTILAJE AGRICOLE ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU NR 30/10.04.2006 NR.8/2006

12 BULZAN TEODOR P.U.Z.-ZONA DE LOCUIT- A 150/7, A 150/8 NR 34/09.05.2006 NR 75/A/2005

13 VESA VASILE P.U.D.-LOCUINŢE FAMILIALE P+M, LOC. SÎNLEANI, FN NR 35 / 09.05.2006 NR 5/2006

14 SC MIRADA CONSTRUCT SRL P.U.D.-SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII, SPAŢII DE EXPUNERE NR 27/07.06.2007 NR 66/2006

15 S.C. LA RUSTICA MANUFATTI SRL P.U.D.-CORP IMOBIL ADMINISTRATIV P.P+1ŞI HALĂ STRUCTURĂ METALICĂ NR. 28/07.06.2007 50/2006

16 BULZAN TEODOR P.U.Z.-ZONĂ DE LOCUIT- A 14.95/5, A 14.95/4, A 14.95/3 NR. 49/22.09.2007 NR 7/2007

17 SC CREATIVE BUILDING SRL-ARAD P.U.Z.-LOCUINŢE P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE, SÎNLEANI NR 3/22.01.2008 NR8/2006

18 S.C. INFOGO S.R..L. P.U.Z. CLĂDIRI CU DESTINAŢIE REPREZENTANŢĂ HONDA NR 72/11.07.2008 26/2007

19 CĂNDEA AVRAM P.U.D.-CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALĂ P+M CU GARAJ ŞI GARD NR. 75/11.07.2008 43/2008

20 SC ELECTRO FIDELITY COMPANY SRL P.U..Z.-CLĂDIRE DE BIROURI ŞI DEPOZIT DE MATERIALE NR.115/19.12.2008 123/2008

21 FLORINCUŢA ALEXANDRINA P.U.D.-CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, LIVADA NR.67/26.03.2009 .07..2008

22 NEGREA DANIEL P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR 68/26.03.2009


23 FARCUŢA AGURIŢA P.U.Z. INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DIN LIVADA ÎNSCRIS ÎN CF 4710 PENTRU PARCELARE ÎN 10 LOTURI NR 70/26.03.2009 1301/2008

24 POP GRIGORE P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.80/30.04.2009 8..2008

25 BULZAN TEODOR P.U.Z.-CARTIER REZIDENŢIAL , LIVADA NR.81/30.04.2009 26..2008

26 BULZAN TEODOR P.U.Z..-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.82/30.04.2009 37..2008

27 BULZAN TEODOR P.U.Z.-LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR 83/30.04.2009 27..2008

28 S.C. SANO VITA SRL P.U.Z.-HALĂ DEPOZITARE PRODUSE NATURISTE, SÎNLEANI NR 86/30.04.2009 7..2008

29 GARAI PETRU P.U.Z.-REALIZAREA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, LIVADA NR 99/25.06.2009 11..2009

30 GARAI PETRU P.U.Z-REALIZARE DE LOCUINŢĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, SÎNLEANI NR.100/25.06.2009 44..2008

31 FLORINCUŢA ALEXANDRINA P.U.Z.-CONSTRUIRE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE NR.112/2.07.2009 35..2008

32 S.C.LABRADOR SRL P.U.Z.-CONSTRUIRE HALĂ METALICA , ATELIER MECANIC ŞI RESTAURANT NR.136/13.08.2009 56/2008

33 VALCEA REMUS P.U.Z.-ZONA DE LOCUINTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR.169/29.10.2009 42/2008

34 S.C. FREE STYLER SRL, TOMA LAZAR, SIRCA DUMITRU, SIRCA FLORINA P.U.Z -ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 33/25.02.2010 131/2008

35 BULZAN TEODOR, VALCEA REMUS, MANUILA ALEXANDRU SI S.C.TECNOMA S.R.L. PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR.51/26.04.2010 1/2009

36 IANCU ELENA SI EVA PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 66/27.05.2010 28/2008

37 BUDUGAN MANUEL SI SZKOKAN STEFAN PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 108/29.11.2010 45/2009

38 DAMA IOMBILIARE PUZ-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 109/29.11.2010 39.033/2009

39 Dagau Paul, Dagau Paulina, Dagau Ioan, Dagau Ana PUZ-ZONA COMERCIALA SI DE PRESTARI SERVICII NR 6 /31.01.2012 57/2008

40 MANUILA MELINDA PUZ-LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE NR 39/26.07.2012 7..2010

DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI -P.A.T.Z.I.-1 DOCUMENTATII DE URBANISM 38 : P.U.G…1, P.U.D…13, P.U.Z…26Mentionam ca PUZ-ul aprobat prin HCL Livada nr.34/09.05.2006 a fost actualizat .PUZ-ul actualizat s-a aprobat cu HCL Livada nr. 70/30.11.2011


Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 5501 /20.12.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:
 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.5406/14.12.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare “de către investitorul privat Gombos Florea si sotia Gomboş Doina , terenul în suprafaţă de 9000mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, in intravilanul localităţii Sînleani identificat prin CF. nr. 300504, nr cad 300504, CF nr. 300780, nr cad 1410

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este Gombos Florea si sotia Gomboş Doina , care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată a societăţii să realizeze o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare , în scopul dezvoltării socio economice a comunei.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 14.12.2012, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Jurnalul Local ” in data de 12.12.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 10.12.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 10.12.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o personă:

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

 Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC Five Season Drinks SRL

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 4820 /02.11.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC Five Season Drinks SRL

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “Zona de productie ” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 4642 /25.10.2012. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui PUZ si RLU: Zona de productie

de către investitorul privat SC Five Season Drinks SRL prin Buzgau Lucia Nicoleta , pe terenul în suprafaţă de 5519mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, extravilanul localităţii Sinleani identificat prin CF. Nr. 302183, nr cad 302183 CF NR 302184, nr cad 302184

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:Realizarea unei noi zone de productie

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 25.10.2012 ora 15, la sediul Primariei comunei Livada

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice , iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail  primariacomuneilivada@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

PRIMAR,

Militon Serb

-presa “Jurnalul local ”

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 17.10.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 3 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 17.10.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – o personă:

– domnul Stoia Gherasim Pascu

b) Concluzii:

Se va reglementa accesul la parcela ce face obiectul PUZ-ului (CF. Nr. 302183, nr cad 302183 CF NR 302184, nr cad 302184) precum şi situaţia juridică a parcelei de acces care este proprietatea numitului Stoia Gherasim Pascu .

Precizăm că domnul Stoia Gherasim Pascu îşi dă acordul ca accesul la parcela ce face obiectul PUZ-ului să se facă pe proprietatea lui

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”

PRIMARIA COMUNEI LIVADA
Judeţul Arad
Nr.  3977 /  25.09.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 1 de  pregătire a elaborării PUZ  si RLU: “ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ”

1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:
1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;
S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare”la sediul Primariei Comunei Livada.
Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 3951 /24.09.2012.  S-au facut următoarele propuneri .

Nu s-a făcut nici o sugestie, nici o observţie care să fie preluată în documentaţia de urbanism.

1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii:
Urmatorul anunt a fost publicat în  :
Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z.  si R.L.U. “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”,  de către investitorul privat THOMANN ENGELBERT reprezentat prin OLAR MARIANA EUFEMIA.

Beneficiarul PUZ-ului este  investitorul privat THOMANN ENGELBERT,  proprietar al terenului în suprafaţă de 22.244 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300071, nr. Cad. 300071. şi CF nr. 300084 nr. Cad. 1058  
Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.
Publicul este  invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.09.2012 – 24.09.2012.
Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 27.09.2012 , la orele 12 la sediul Primăriei comunei Livada .
Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în data de 25.09.2012.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:
Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,
Şerb Militon

-presa  “Jurnalul Local” in data de 18.09.2012
-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 14.09.2012
-prin posta cu confirmare de primire la  __7___ persoane
-la sediul primariei comunei livada la data de 14.09.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 3 persoane:
– doamna Olar Mariana Eufemia
– domnul Stanca Dorin director SC STACONS SRL
– domnul Sellner Leonard
b) Concluzii:
Nu s-a făcut nici o sugestie,nici o observaţie care să fie preluată în documentaţia de urbanism.   

Primar,                                  Persoana responsabila cu informarea populatiei,
Şerb Militon                                                 Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de către investitorii privaţi SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 2856 /05.07.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de către investitorii privaţi SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa a 2 a de elaborare a propunerilor PUZ si RLU: . Pentru realizarea unei „Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 2729 /29.06.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

„Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. pentru realizarea unei “ Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă”, de către investitorii privaţi SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL.

Iniţiatorul PUZ-ului: Investitorul privat SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL proprietari al terenului în suprafaţă de 15.995 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul comunei Livada identificat prin C.F. Nr. 301246, nr.cad. 301246; C.F. Nr. 301247, nr.cad. 301247; C.F. Nr. 301248, nr.cad. 301248; C.F. Nr. 300574, nr.cad. 300574; C.F. Nr. 300575, nr.cad. 300575; C.F. Nr. 300576, nr.cad. 300576; C.F. Nr. 300577, nr.cad. 300577; C.F. Nr. 300578, nr.cad. 300578; C.F. Nr. 300579, nr.cad. 300579; C.F. Nr. 300583, nr.cad. 3005583; C.F. Nr. 300584, nr.cad. 300584; C.F. Nr. 300585, nr.cad. 300585; C.F. Nr. 300586, nr.cad. 300586; C.F. Nr. 300587, nr.cad. 300587;

Proiectantul PUZ-ului este S.C. FIRMA 9 S.R.L. arh. Corina Pat – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0357424422.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 21.06.2012-02.07.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 29.06.2012, ora 11 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

-presa “Jurnalul local”

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 20.06.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 16.06.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o personă din partea invitaţilor

 

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,                    Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon                    Lidia Hălmăgean

                                    Răcănel Ionela Nadia

Raportul informării şi consultării publicului pentru fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului urbanistic PUZ „ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare„ localitatea Livada , comuna Livada

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Nr. 2744 / 02.07.2012


Raportul informării şi consultării publicului pentru fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului urbanistic PUZ „ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare„ localitatea Livada , comuna Livada


Beneficiari : MĂNUILĂ MELINDA

Amplasament : extravilanul localităţii Livada , comuna Livada

Funcţiunea actuală a zonei : păşune în extravilan

Funcţiunea urbanistică propusă: zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare

Proiectant: S.C. „PRO URBAN” S.R.L.- prin arh. Elvira Şerban – specilist cu drept de semnătură RUR

Proiect nr. 7/2010

Având în vedere art. 3 din ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 potrivit careia pentru documentaţiile aflate în curs de elaborare sau avizare, se va asigura informarea şi consultarea publicului în funcţie de etapa în care se află fără a se relua întreaga procedură, pentru documentaţia de urbanism PUZ „Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare „ localitatea Livada , comuna Livada , documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului s-a stabilit din etapa a I a de pregătire a elaborării PUZ-ului.

Ca urmare până la aprobarea PUZ-ului implicarea publicului s-a realizat în 3 etape:

 • În etapa 1-a de pregătire a elaborării PUZ-ului

 • în etapa 2-a de elaborare a propunerilor

 • în etapa a 3-a de aprobare a PUZ-ului – etapa transparenţei decizionale

Cele 3 etape s-au încheiat cu realizarea a câte un raport de informare şi consultare a populaţiei corepunzător .

Alăturat ataşăm cele 3 rapoarte ( raportul nr.3496 /2011, raportul nr. 1632/2012 şi raportul nr.2744/2012)

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Consiliului local Livada , aprobat prin HCL nr. 16/18.03.2011 privind implicarea publicului în elaborarea / revizuirea PATU în scopul fundamentării deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului urbanistic PUZ „ Zonă comercială şi de prestări servicii „ localitatea Livada , comuna Livada , în 4 exemplare câte unul pentru fiecare parte semnatară .

Pesoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului :

 • Hălmăgean Lidia

 • Răcănel Ionela Nadia

Persoană responsabilă cu urbanismul

 • Hoblea Simona

Beneficiar

 • Mănuilă Melinda

Proiectant

 • arh. Elvira Şerban

Primar

Şerb Militon

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 2765 /02.07.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa a 2 a de elaborare a propunerilor PUZ si RLU: . “Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 2684 /26.06.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă, de către investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL .

Iniţiatorul PUZ-ului: Investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL – prin Moţiu Cosmin, proprietar al terenului în suprafaţă de 1350 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301569, nr.cad. 301569

Proiectantul PUZ-ului este arh. Marinel Alexandru Grigore – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0758868666.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 14.06.2012-28.06.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 26.06.2012, ora 12 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Jurnalul local”

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 14.06.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 14.06.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – nici o personă din partea invitaţilor

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia