Anunț

Primăria Comunei Livada intenționează actualizarea strategiei de dezvoltare a Comunei. Cetățenii interesați sunt așteptați cu sugestii începând cu data e 23.11.2015

Publicaţie de căsătorie – TUMELE IAKOB / MASTAN REBECA-ELISABETA

 

PUBLICAŢIE

Astăzi, VINERI, 13 noiembrie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului TUMELE IAKOB în vârstă de 29 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei MASTAN REBECA-ELISABETA în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în localitatea VALEA BORCUTULUI județul BISTRITA-NASAUD – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean

ANUNŢ în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorii privaţi VONVEA ADELINA-IOANA, DAVID ADRIANA-VIORICA, DAVID DANIL-IRIMIE, VONVEA GHEORGHE şi VONVEA RODICA

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ ZONĂ DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE COMUNA LIVADA JUD. ARAD, de către investitorul privat VONVEA ADELINA-IOANA, DAVID ADRIANA-VIORICA, DAVID DANIL-IRIMIE, VONVEA GHEORGHE şi VONVEA RODICA, proprietari al terenului în suprafaţă de 13.300 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Livada identificat prin C.F. Nr. 301400-Livada nr.cad. 1001

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este VONVEA ADELINA-IOANA, DAVID ADRIANA-VIORICA, DAVID DANIL-IRIMIE, VONVEA GHEORGHE şi VONVEA RODICA, care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată realizeze o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în scopul dezvoltării socio economice a comunei.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 17.11.2015, ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

ANUNŢ 6 în etapa 4 de aprobare P.U.G. – transparenţă decizională

Proiectantul P.U.G-ului: SC OBIECTIV SRL prin arh. Feier Georgeta specialist cu drept de semnatura RUR.

Documentaţia P.U.G conţine toate avizele conform legii, şi este   completată cu cerinţele şi  condiţiile din avize.

În termen  de  45 zile calendaristice de la data anunţului, se pot depune în scris, observaţii privind documentaţia , la registratura primăriei comunei Livada , jud. Arad.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de 10 zile calendaristice de la data anunţului, pe   site-ul propriu şi la sediul Primarie comunei Livada .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon


 

DOCUMENTE ATAȘATE:

Livada_edilitare.pdf

Livada_existent.pdf

Livada_existent2003.pdf

Livada_proprietati.pdf

Livada_reglem.pdf

Livada_teritoriu__ok.pdf

Livada_utr.pdf

PUG_Livada.pdf

RLU_Livada.pdf

« Articole mai vechi