HCL nr. 73 / 29.12.2011 Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă Maier Elisabeta , referent în aparatul de specialitate al primarului , având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările şi copletările ulterioare , prevederile art. 287 din Lega nr. 571/2003, modificat prin Legea nr. 343/2006 unde se prevede că nivelul împozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual de consiliile locale , judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. După caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin 4 şi 5 şi al art. 295 alin. 11 lit b-d, precum şi prevederile HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2010; prevedereile OUG nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, consider oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta

 


 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support