HCL nr. 73 / 29.12.2011 Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

Anexa nr. 1

 

TABLOU

Cuprinzând impozitele şi taxele pentru anul 2012 stabilite în sume fixe

Codul Fiscal art- 251 alin 3

Nr.crt

Felul clădirlor şi a altor construcţii impozabile

Valoarea impozabilă pentru anul 2011

Lei/mp.

Valoarea impozabilă pentru anul 2012

Lei/ mp

Cu instalaţii de apă, canalizare , electrice , încălzire ( condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă , canalizare electrice, încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare , electrice , încălzire ( condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă , canalizare electrice, încălzire

0

CLĂDIRI

2

3

A

cu pereţi sau cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din alte materiuale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic 806

478 806

478

B

Cu pereţi exteriori din lemn , din piatră naturală , din cărămidă nearsă , din vătăluci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic 219 137 219 137

C

Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic 137 123 137 123

D

Clădire anexă cu pereţi exteriori din lemn , din piatră naturală, din cărămidă nearsă , din vătăluci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic 82 54 82 54

E

În cazul contribuabilul care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol , demisol şi /sau mansardă , utilizate ca locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau lamansardă , utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 258 alin. 2 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII LEI /HA.

Nr. Crt. Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii V

Niv. Impozit pt. anul 2011 persoane fizice şi persoane juridice Niv. Impozit pt. anul 2012 persoane fizice şi persoane juridice
1. A 613 613
2. B 460 460
3. C 306 306
4. D 153 153

Art. 258 alin. 4 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURILE CU CONSTRUCŢII LEI/HA

Nr. Crt. Categorii de folosinţă Niv. Ipozitului pt. Anul 2011 pers. fizice şi persoane juridice Niv. Ipozitului pt. Anul 2012 pers. fizice şi persoane juridice
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
1. Arabil 24 18 16 13 24 18 16 13
2. Păşuni 18 16 13 11 18 16 13 11
3. Fâneţe 18 16 13 11 18 16 13 11
4. Vii 40 30 24 16 40 30 24 16
5. Livezi 46 40 30 24 46 40 30 24
6. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţi forestieră 24 18 16 13 24 18 16 13
7. Terenuri cu ape 13 11 7 X
8. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X
9. Terenuri neproductive X X X X X X X X

ART. 258 alin . 6

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN LEI/HA

Nr. Crt. Zona- Categoria de folosinţă Nivelul impozitului pentru anul 2011 pers fizice şi persoanele juridice Nivelul impozitului pentru anul 2012pers fizice şi persoanele juridice
0. 1 A B C D A B C D
1. Teren cu construcţii 27 24 22 19 27 24 22 19
2. Arabil 43 41 39 36 43 41 39 36
3. Păşune 24 22 19 17 24 22 19 17
4. Fâneaţă 24 22 19 17 24 22 19 14
5. Vie pe rod , alta decât cea prevăzută la nr. Crt. 5.1 48 46 43 41 48 46 43 41
5.1. Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X
6. Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. Crt. 6.1 48 46 43 41 48 46 43 41
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. Crt.7.1 14 12 10 7 14 12 10 7
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie x x x X X X X X
8. Teren cu apă , altul decât cel cu amenajări piscicole 5 4 2 1 5 4 2 1
8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22 29 27 24 22
9. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X
10. Neproductiv X X X X X X X X

Art. 263 alin. 2 IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

AI) Pentru mijloacele de transport :

Nr. Crt. Tipul mijlocului de transport Nivelul pt. Anul 2011 /lei/an/200 cm sau fracţiune- persone fizice şi persoane juridice Nivelul pt. Anul 2012/lei/an/200 cm sau fracţiune- persone fizice şi persoane juridice
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv 8 8
2. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cmc şi 2.000 cmc 18 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc 36 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 şi 3000 cmc inclusiv 72 144
5. Autoturisma cu capacitate cilindrică de peste 3.001 cmc 145 290
6. Autobuze , autocare, microbuze 24 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 30 30
8. Tractoare înmatriculate 18 18

Art. 263 alin. 4

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 133 0 133
Masa nu mai puţin de 13 tone , dar nu mai mult de 14 tone 133 367 133 367
Masa nu mai puţin de 14 tone , dar nu mai mult de 15 tone 367 517 font size=”3″ face=”Times New Roman”>367 517
Masa nu mai puţin de 15 tone , dar nu mai mult de 18 tone 517 1169 517 1169
Masa de cel putin 18 tone 517 1169 517 1169
II. Vehicule cu 3 axe
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 133 231 133 231
Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 231 474 231 474
Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 474 615 474 615
Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 615 947 615 947
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 947 1472 947 1472
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 947 1472 947 1472
Masa de cel putin 26 tone 947 1472 947 1472
III. Vehicule cu 4 axe
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 615 623 615 623
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 623 973 623 973
Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 973 1545 973 1545
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1545 2291 1545 2291
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1545 2291 1545 2291
Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 1545 2291

Art. 263 alin 5

Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulare sau trenuri rutiere ) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul în lei pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul în lei pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
Masa nu mai puţin de 14 tone , dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
Masa nu mai puţin de 16 tone , dar nu mai mult de 18 tone 0 60 0 60
Masa nu mai puţin de 18 tone , dar nu mai mult de 20 tone 60 137 60 137
Masa nu mai puţin de 20 tone , dar nu mai mult de 22 tone 137 320 137 320
Masa nu mai puţin de 22 tone , dar nu mai mult de 23 tone 320 414 320 414
Masa nu mai puţin de 23 tone , dar nu mai mult de 25 tone 414 747 414 747
Masa nu mai puţin de 25 tone , dar nu mai mult de 28 tone 747 1310 747 1310
Masa de cel putin 28 tone 747 1310 747 1310
II. Vehicule cu 2+2 axe
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 128 299 128 299
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 299 491 299 491
Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 491 721 491 721
Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 721 871 721 871
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 871 1429 871 1429
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1429 1984 1429 1984
Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1984 3012 1984 3012
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1984 3012 1984 3012
Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 1984 3012
III. Vehicule cu 2+3 axe
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1579 2197 1579 2197
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 2197 2986 2197 2986
Masa de minim 40 tone 2197 2986 2197 2986
IV. Vehicule cu 3+2 axe
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1395 1937 1395 1937
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1937 2679 1937 2679
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 2679 3963 2679 3963
Masa de minim 44 tone 2679 3963 2679 3963
V. Vehicule cu 3+3 axe
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 609 737 761 921
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 794 960 794 960
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 960 1434 960 1434
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1434 2283 1434 2283
Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 1434 2283

Art. 263 alin 6

REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE
CAPACITATE Imp. lei /2011- persoane fizice şi persoane juridice Imp. lei /2012 persoane fizice şi persoane juridice
1. Pentru remorci , semiremorci sau rulote X X
A) până la 1 tonă inclusiv 8 8
B) peste 1 tonă , dar nu mai mult de 3 tone 29 29
C) peste 3 tone , dar nu mai mult 5 tone 45 45
D) peste 5 tone 55 55

Art. 263 alin 7

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ
Imp. lei /2011- persoane fizice şi persoane juridice Imp. lei /2012- persoane fizice şi persoane juridice
1. Luntre , bărci fără motor, folosite oentru pescuit şi uz personal 18 18
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 48
3. Bărci cu motor 181 181
4. Nave de sport si agrement 964 964
5. Scutere de apă 181 181
6. Remorchere şi împingătoare X X
a) până la 500 CP inclusiv 482 482
b)Peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 783 783
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv 1.205 1.205
d) peste 4000 CP 1.928 1.928
7. Vapoare- pentru fiecare 1.000tdw sau fracţiune din aceasta 157 157
8. Ceamuri , şlepuri şi barje fluviale X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 157 157
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3000 tone inclusiv 241 241
c) cu capacitatea de încărcare peste 3000 tone 422 422

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Denumire taxă Nivelul taxei pentru anul 2011 persoane fizice şi persoane juridice Nivelul taxei pentru anul 2012 persoane fizice şi persoane juridice
Art.267 alin.1 Pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa ocupată de construcţie Lei/mp Lei/mp
a) până la 150 mp inclusiv 2,5 2,5
b) între 151 şi 250 mp. inclusiv 3 3
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 4 4
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 5 5
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv 5 5
f) peste 1000 mp 6+ 0,005 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1000 mp 6+0,005 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1000 mp
Art.267 alin.4 Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări pentru fiecare mp este 7 7
Art.267 alin.7 Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri tonete, cabine , situate pen căile şi spaţii publice precum şi amplasarea corpuri, panouri de afişaj a firmelor şi reclamelor 7 pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie 7 pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie
Art.267 alin. 11 Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele de apă,canalizare,gaze,energie termice,telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare instalaţie este de 11 11
Art.267 alin. 13 Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată este de 8 8
Art.268 alin.1 Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 13 13
Art..268 alin.2 Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare X 17
Art.268 alin.4 Taxă pentru eliberarea certificatului de producător 50 50
Art. 268

Alin 3

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri , deţinute de consiliile locale
La scara de 1 :500 13 13
La scara 1 :1.100 20 20
La scara 1 : 2.000 28 28
Art.268

Alin 5

Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică x 100

Art. 271 alin 2 TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Nr. Crt. Extras din norma juridică Nivelul taxei pe anul 2011 Nivelul taxei pe anul 2012
Lei/an/mp sau fracţiune de mp. Lei/an/mp sau fracţiune de mp
1. În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate aconomică 28 28
2. În cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 20 20
Persoanele care datorează taxă pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune

declaraţia fiscală la sediul Primăriei Livada în termen de 30 zile de la data amplasării

Art. 275 alin 2 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Nr. Crt. Extras din norma juridică Nivelul taxei pe anul 2011 Nivelul taxei pe anul 2012
Lei/mp./zi Lei/mp./zi
1. În cazul videotecilor 2 2
2. În cazul discotecilor 3 3

ANEXA 5

ALTE TAXE LOCALE

 1. Pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute la art. 283 alin 1 Cod fiscal se stabileşte o taxă zilnică de 13 lei
 2. Pentru vehicule lente prevăzute la art.283 alin 3 din Cod fiscal se stabileşte o taxă de 30 lei
 3. Taxă anuală gunoi menajer: 1 persoană singură –30 lei

  1 familie (2 persoane) –60 lei

  1 familie ( 3 persoane) – 80 lei

  1 familie ( 4 persoane) –100 lei

  1 familie peste 4 persoane –120 lei

 1. Taxă anuală gunoi menajer peroane juridice se negociază pornind de la suma minimă de 450 lei pe an.
 2. Taxă poştală pt. Executări creanţe bugetare – 5 lei

6. Taxă specială de identificare în arhivă a docmentelor , copierea şi vizarea pentru conformitate cu originalul , inclusiv copierea documentelor reprezentând informaţii de interes public furnizate la cerere – 1 leu/ pagină

7. Taxă pentru utilizarea căminului cultural după cum urmează :

– pentru organizarea de mese festive cu prilejul nunţilor , botezurilor , onomasticilor – 500 lei / eveniment

– pentru organizarea de conferinţe , întruniri , work-shopuri – 50 lei/ oră

  7.1. Sunt scutite de taxă utilizarea căminului cultural următoarele evenimente : serbările şcolare ; adunările social –culturale organizate de către cultele religioase (recunoscute de lege) din comuna Livada , precum şi alte grupuri cetăţeneşti sau organizaţii locale de pe raza comunei Livada .

8. Taxă anuală întreţinere cimitire şi utilizare capele de pe raza comunei Livada – 10 lei / număr administrativ

Preşedinte de şedinţă Secretar

ANEXA 6

 1. Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea , de către Serviciul impozite şi taxe locale , inainte de expirarea termenului legal a următoarelor documente :

Nr. crt. Denumire document Cuantumul taxei pe 2011- persoane fizice Cuantumul taxei pe 2012- persoane juridice
1. Certificat de atestare fiscală , dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi 6 lei 6 lei
2. Fişă de înmatriculare/radiere auto, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi 10 10 lei
3. Adeverinţă privind achitarea obligaţiilor contractuale pentru imobilele cumpărate cu plata în rate , adeverinţă radiere ipotecă dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi 10 10 lei

 1. Taxa de urgenţă se achită la caseria Primăriei Comunei Livada jud. Arad şi odată cu depunerea cererii se face şi dovada achitării taxei.

  Preşedinte de şedinţă                              Secretar

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support