Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorii privaţi S.C. EURO MOBIL S.R.L. , S.C. FAST REPAIR S.R.L. ŞI S.C. CAR POINT SHOP S.R.L.

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 728 /17.02.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorii privaţi S.C. EURO MOBIL S.R.L. , S.C. FAST REPAIR S.R.L. ŞI S.C. CAR POINT SHOP S.R.L.


 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă”Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.714/16.02.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

 

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă, de către investitorii privaţi SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL, proprietari al terenului în suprafaţă de 15.995 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul comunei Livada identificat prin C.F. Nr. 301246, nr.cad. 301246; C.F. Nr. 301247, nr.cad. 301247; C.F. Nr. 301248, nr.cad. 301248; C.F. Nr. 300574, nr.cad. 300574; C.F. Nr. 300575, nr.cad. 300575; C.F. Nr. 300576, nr.cad. 300576; C.F. Nr. 300577, nr.cad. 300577; C.F. Nr. 300578, nr.cad. 300578; C.F. Nr. 300579, nr.cad. 300579; C.F. Nr. 300583, nr.cad. 3005583; C.F. Nr. 300584, nr.cad. 300584; C.F. Nr. 300585, nr.cad. 300585; C.F. Nr. 300586, nr.cad. 300586; C.F. Nr. 300587, nr.cad. 300587;

 

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarii PUZ-ului sunt SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL, ce intenţionează ca pe terenurile proprietatea privată a societăţilor să realizeze o zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă, în scopul dezvoltării economice şi crearea de noi locuri de muncă.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 16.02.2012, ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

-presa “Glasul Aradului” in data de 09.02.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 08.02.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 08.02.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 0 persone:

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

 

Primar,

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

 

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 659 /10.02.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL

 

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “ Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” Livada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.625/08.02.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

 

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC”, de către investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL , proprietar al terenului în suprafaţă de 1350 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301569, nr.cad. 301569

 

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este SC RIG TERMOPANE SRL , care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată a societăţii să realizeze construirea unei hale metalice pentru producţie de tâmplărie PVC, în scopul dezvoltării economice şi crearea de noi locuri de muncă.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 08.02.2012, ora 14,30 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055,

  e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada, nr.tel 0257.381055, email primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

 

 

-presa “Glasul Aradului” in data de 02.02.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 01.02.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 01.02.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – o personă:

– domnul Greucenu Bălaş

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 660 /10.02.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “ Construire depozit de materiale de construcţiiLivada intravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.626/08.02.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

 

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ Construire depozit de materiale de construcţii, de către investitorul privat Greuceanu Bălaş , proprietar al terenului în suprafaţă de 3650 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301570, nr.cad. 301570.

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este GREUCEANU BĂLAŞ , care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată a societăţii să realizeze construirea unui depozit de materiale de construcţii, în scopul dezvoltării economice şi crearea de noi locuri de muncă.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 08.02.2012, ora 14 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

 

-presa “Glasul Aradului” in data de 02.02.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 01.02.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 01.02.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – o personă:

– domnul Bucureştean Rareş Mihnea

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

 

ANUNŢ 1 în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorii privaţi S.C. EURO MOBIL S.R.L. , S.C. FAST REPAIR S.R.L. ŞI S.C. CAR POINT SHOP S.R.L.

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă, de către investitorii privaţi SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL, proprietari al terenului în suprafaţă de 15.995 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul comunei Livada identificat prin C.F. Nr. 301246, nr.cad. 301246; C.F. Nr. 301247, nr.cad. 301247; C.F. Nr. 301248, nr.cad. 301248; C.F. Nr. 300574, nr.cad. 300574; C.F. Nr. 300575, nr.cad. 300575; C.F. Nr. 300576, nr.cad. 300576; C.F. Nr. 300577, nr.cad. 300577; C.F. Nr. 300578, nr.cad. 300578; C.F. Nr. 300579, nr.cad. 300579; C.F. Nr. 300583, nr.cad. 3005583; C.F. Nr. 300584, nr.cad. 300584; C.F. Nr. 300585, nr.cad. 300585; C.F. Nr. 300586, nr.cad. 300586; C.F. Nr. 300587, nr.cad. 300587;

 

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarii PUZ-ului sunt SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL, ce intenţionează ca pe terenurile proprietatea privată a societăţilor să realizeze o zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă, în scopul dezvoltării economice şi crearea de noi locuri de muncă.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 16.02.2012, ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

ANUNŢ 1 în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat GREUCEANU BĂLAŞ

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U. “ Construire depozit de materiale de construcţii”,  de către investitorul privat Greuceanu Bălaş  , proprietar al terenului în suprafaţă de 3650 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada ,  intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301570, nr.cad. 301570.
Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:
Beneficiarul PUZ-ului este GREUCEANU BĂLAŞ , care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată a societăţii să realizeze construirea unui depozit de materiale de construcţii, în scopul dezvoltării economice şi crearea de noi locuri de muncă. 
Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 08.02.2012, ora 14 la sediul Primăriei comunei Livada .
Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:
Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,
Şerb Militon

 

ANUNŢ 1 în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U. “ Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC”,  de către investitorul privat SC RIG TERMOPANE SRL , proprietar al terenului în suprafaţă de 1350 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada ,  intravilanul localităţii Sânleani identificat prin C.F. Nr. 301569, nr.cad. 301569

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:
Beneficiarul PUZ-ului este SC RIG TERMOPANE SRL , care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată a societăţii să realizeze construirea unei hale metalice pentru producţie de tâmplărie PVC, în scopul dezvoltării economice şi crearea de noi locuri de muncă.
Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 08.02.2012, ora 14,30 la sediul Primăriei comunei Livada .
Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:
Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,
Şerb Militon

 

ANUNŢ 5 în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 30.01.2012 la sediul primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. zonă comercială şi prestări servicii , forma finală.


Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al comunei Livada,extravilanul localităţii Livada, identificat prin CF. Nr 300499, nr.cad 1284, CF. Nr. 300505, nr. Cad. 1283, CF. Nr. 300507, nr. Cad . 357, CF nr. 300502, nr. Cad. 575.

 

Proiectantul PUZ-ului: dl. Mircea Batcu – specialist cu drept de semnătură RUR – tel. 0723382210.

Beneficiarul PUZ-ului: – Dagău Ioan şi Dagău Paulina cu domiciliul în Livada nr. 251- tel. 02573981126

– Dagău Ioan şi Dagău Ana cu domiciliul în Livada nr. 167 – tel. 0257381323

 

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

 

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

 

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

-Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 377 /25.01.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.72/09.01.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

“Primarul comunei Livada anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de PUZ si RLU zonă comercială şi de prestări servicii

Beneficiarul PUZ-ului investitorul privat Dagău Ioan şi Paulina, Dagău Ioan şi Ana , proprietar al terenului în suprafaţă de 40.000mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada extravilanul localităţii Livada identificat prin CF. nr.300499, nr.cad. 1284, CF nr.300505, nr cad 1283, CF 300507, nr.cad.357,CF nr.300502, nr.cad 575.

Proiectantul PUZ-ului este Mircea Batcu , specialist cu drept de semnătură RUR , tel.mobil 0723382210

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada , în perioada 30.12.2011-10.01.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 09.01.2012, ora 17 la sediul primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt :

-Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

-presa “Glasul Aradului” in data de 30.12.2011

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 29.12.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei livada la data de 30.12.2011

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – două persone:

– doamna Florincuţa Alexandrina

– domnul dr. Nicoară Florin în calitate de reprezentant al SC Romvac Company SA

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

 

Primar,

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support