ASISTENȚĂ SOCIALĂ – ACTE NECESARE (informații actualizate la nivelul anului 2023)

 

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

Acte necesare pentru acordarea VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

 • Cerere și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistentă sociala
 • Angajament de plată
 • Buletine/cărti de identitate ale membrilor de familie
 • Certificat de nastere ale membrilor de familie
 • Certificatul de căsătorie
 • Certificat de deces, după caz
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
 • Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ(pentru anul in curs si anterior)
 • Daca este cazul, hotărâri judecătorești privind instituirea unor măsuri de protecție privind minori
 • Certificat de handicap in cazul persoanelor cu dizabilități
 • Adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice privind veniturile realizate de membrii majori ai familiei
 • Adeverinta eliberată de angajatori din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii
 • Certificat fiscal de la Primăria Livada
 • Adeverință eliberată dde Compartimentul agricol din care să rezulte terenul agricol aflat in proprietate , precum si animalele deținute
 • Talon autoturism
 • Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Menționăm că titularul venitului minim de incluziune are obligația să comunice la Primăria Livada, Compartimentul Asistență Socială, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri sau componența familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Persoanele singure și familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună Primăria Livada, Compartimentul Asistență Socială, din 6 în 6 luni, declarația pe propria răspundere.

Documente atașate

PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019 de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE STAT (CONFORM LEGII. NR. 61/1993 – REPUBLICATĂ ŞI H.G. NR. 577/2008)

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR PE SUPORT ELECTRONIC ,,SPRIJIN PENTRU ROMANIA’’ OUG NR. 63/09.05.2022

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC IN CONFORMITATE CU OUG 113/2022

PERIOADA DE DEPUNERE A ACTELOR ESTE 01-25 A LUNII
MAMELE CARE SE REGĂSESC ÎN MAI MULTE CATEGORII ELIGIBILE, VOR FI ÎNREGISTRATE ÎNTR-O SINGURĂ CATEGORIE ȘI SE VA AVEA CA DOCUMENT JUSTIFICATIV, CEA MAI RECENTĂ DISPOZIȚIE A PRIMARULUI LA DATA DEPUNERII CERERII ȘI LUĂRII ÎN EVIDENȚĂ A CUPLULUI MAMĂ -NOU NĂSCUT, COPILUL TREBUIE SĂ AIBĂ VÂRSTA DE MAXIM 3 LUNI PENTRU A FI ELIGIBIL
 

ACORDARE STIMULENT DE CREȘTERE COPIL ȘI INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL

ACORDAREA ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI (LEGEA NR. 277/2010)

ACORDAREA TICHETULUI SOCIAL MAMĂ-NOU-NĂSCUT CF. OUG 113/2022

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support