Proiecte de hotărâri

dispozitie ordinara

aprobare delegare gestiune salubrizare

infiintare SVSU 2017

aprobare Stat de functii si organigrama

trecere terenuri in proprietatea comunei

vanzare teren Crisan Florin