DISPOZIŢIA NR. 78 Din 10 iunie 2014 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 78

Din 10 iunie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada


Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art. 1 . Se revocă dispoziţia primarului nr. 77/06.06.2014 privind convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

Art.2. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de luni , 16 iunie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local. – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Companiei de Apă Arad SA la majorarea capitalului social al SC Aqua Trans Mureş SA Arad – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada , jud. Arad iniţiator de proiect primarul comunei.

 4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au savârşit înfracţiuni vor presta muncă în folosul comunităţii , ca obligaţie stabilită de către instanţa judecătorească – iniţiator de proiect primarul comunei

 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de realizarea străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – Ansamblu rezidenţial Sânleani – Locuinţe unifamiliale , intravilan Sînleani , comuna Livada „ – iniţiator de proiect primarul comunei

 6. Raport de analiză a activităţilor de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul II 2013

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

DISPOZIŢIA NR. 58 Din 25 martie 2014 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 58

Din 25 martie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de luni , 31 martie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014. – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind acordul de construire pe limita de proprietate – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”iniţiator de proiect primarul comunei.

 4. Proiect de hotărâre asocierea comunei Livada în scopul înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului” – iniţiator de proiect dl. Belc Ioan – consilier local .

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea extinderii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.- iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Livada la Asociaţia Comunelor din România – iniţiator de proiect primarul comunei

 4. Proiect de hotărâre constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen – iniţiator de proiect primarul comunei .

 5. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

 


 

 

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc luni , 31 martie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014. – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. .Proiect de hotărâre privind acordul de construire pe limita de proprietate – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”iniţiator de proiect primarul comunei.

 4. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Livada în scopul înfiinşării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului” – iniţiator de proiect dl. Belc Ioan – consilier local .

 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea extinderii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina – iniţiator de proiect primarul comunei

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.- iniţiator de proiect primarul comunei

 7. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Livada la Asociaţia Comunelor din România – iniţiator de proiect primarul comunei

 8. Proiect de hotărâre constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen – iniţiator de proiect primarul comunei .

 9. Diverse .

Secretar,

 Mariana-Eliza Otlăcan

DISPOZIŢIA NR. 191 Din 29 noiembrie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 191

Din 29 noiembrie 2013

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

– necesitatea rectificării de urgenţă a bugetului comunei Livada pentru a se putea efectua plata asistenţilor personali precum şi necesitatea restituirii unor sume la bugetul de stat.

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de luni , 2 decembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa convocată de îndată a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc luni , 2 decembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa convocată de îndată a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc luni , 2 decembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

D I S P O Z I Ţ I A NR. 128 Din 31 octombrie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 128

Din 31 octombrie 2013

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

– necesitatea rectificării de urgenţă a bugetului comunei Livada pentru a se putea efectua plata salariilor ; necesitatea declarării încetării de drept a unui mandat de consilier local şi validarea următorului consilier precum şi efectuarea de urgenţă a dezmembrării unor terenuri în scopul construirii remizei P.S.I.

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de luni , 4 noiembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L. şi declararea ca vacant a funcţiei de consilier local deţinută de aceasta – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104, Livada- iniţiator de proiect primarul comunei

 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 301252 Livada cu nr cad: 530/397 , Livada- iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa convocată de îndată a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc luni , 4 noiembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mariana Eufemia Olar înscrisă pe listele P.D.L. şi declararea ca vacant a funcţiei de consilier local deţinută de aceasta – iniţiator de proiect primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 302104 Livada cu nr cad: 302104, Livada- iniţiator de proiect primarul comunei

 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 301252 Livada cu nr cad: 530/397 , Livada- iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

D I S P O Z I Ţ I A NR. 108 Din 2 septembrie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 108

Din 2 septembrie 2013

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

– necesitatea rectificării de urgenţă a bugetului comunei Livada în scopul efectuării plăţilor pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de miercuri , 4 septembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

 

 


 

INVITAŢIE

 
Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa convocată de îndată a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc miercuri , 4 septembrie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar,
Mariana-Eliza Otlăcan

DISPOZIŢIA NR. 60 din 07 iunie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 60

Din 07 iunie 2013

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi , 13 iunie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat – iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind la mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei. – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului

în domeniul privat al comunei – iniţiator de proiect primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 – iniţiator de proiect primarul comunei.

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” localitatea Livada, conform proiectului nr. 1/2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RUL „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011. – iniţiator de proiect primarul comunei

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. – iniţiator de proiect primarul comunei

9. Diverse

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 13 iunie 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care comuna Livada este membru asociat – iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind la mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 3.091 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei. – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privire la aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru situaţii deosebite – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al statului

în domeniul privat al comunei – iniţiator de proiect primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 – iniţiator de proiect primarul comunei.

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” localitatea Livada, conform proiectului nr. 1/2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RUL „Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011. – iniţiator de proiect primarul comunei

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. – iniţiator de proiect primarul comunei

9. Diverse

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

DISPOZIŢIA NR. 50 din 30 aprilie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 50

Din 30 aprilie 2013

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi , 9 mai 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de ____ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada. – iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 500 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei. – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administraţie al SC de Administraţie al SC CAA SA – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2013 – iniţiator de proiect primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor înscrise in CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp , CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp – iniţiator de proiect primarul comunei.

6. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 9 mai 2013 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind preluarea strazilor din interiorul comunei Livada , jud. Arad , localităţile Livada şi Sînleani în lungime de ____ km din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Consiliului local Livada. – iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Livada în AGA din cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor să aprobe pentru anul 2013 cuantumul anual al cotizaţiei în sumă de 500 lei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei. – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administraţie al SC de Administraţie al SC CAA SA – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2013 – iniţiator de proiect primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor înscrise în CF.3517 Livada, nr cad 530/264 în suprafaţă de 1034 mp, CF.3628 Livada, nr cad 530/374 în suprafaţă de 700 mp, CF.3629 Livada, nr cad 530/375 în suprafaţă de 700 mp, CF .301519 Livada nr. cad 530/386 în suprafaţă de 836 mp , CF 301517 Livada nr. cad 530/389 în suprafaţă de 836 mp , CF 301518 Livada nr. cad 530/390 în suprafaţă de 836 mp– iniţiator de proiect primarul comunei.

6. Diverse .

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

D ISPOZIŢIA Din 29 martie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 

D I S P O Z I Ţ I A     NR.

Din  29 martie 2013

cu privire la convocarea  în  şedinţă

a Consiliului local Livada

 

 

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi ,  4 aprilie 2013 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind la aprobarea  bugetuluicomunei Livada pentru anul 2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea   PUZ şi RUL „Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011-– iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind la aprobarea inventarului terenurilor disponibile  pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL“Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011- – iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre privind respingerea intrării  terenului  în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei – iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre privind  respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei. – iniţiator de proiect primarul comunei

7. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul  2012

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Livada pe anul 2012. – iniţiator de proiect primarul comunei – iniţiator de proiect primarul comunei

9. Proiect privind la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp . – iniţiator de proiect primarul comunei

10.  Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului înscris în  CF nr. 302122 Livada cu nr cad/top: 120/a-b/4, Livada. – iniţiator de proiect primarul comunei

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 45/26 iulie 2012 cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului  înscris în CF nr. 302172-Livada cu nr. cad. 1049 în suprafaţă de 1287 mp– iniţiator de proiect primarul comunei

12.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei – iniţiator de proiect primarul comunei

13. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

– Secretarul comunei

D I S P O Z I Ţ I A NR. 19 Din 25 ianuarie 2013 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR.  19

Din  25 ianuarie 2013

cu privire la convocarea  în  şedinţă

a Consiliului local Livada

 

 

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

 

D I S P U N E:

 

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi,  31 ianuarie 2013 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Livada judeţul Arad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013 .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad .

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea   PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011.

8. Raport de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul II 2012.

 

Prezenta se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

– Secretarul comunei

 

 

Primar,

Dispozitia nr.270 / 28.11.2012 – convocator C.L.

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 270

Din 28 noiembrie 2012

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de miercuri, 5 decembrie 2012 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011- iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad . – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada . – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada . – iniţiator de proiect primarul comunei

5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL. – iniţiator de proiect primarul comunei

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA. – iniţiator de proiect primarul comunei

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie. – iniţiator de proiect primarul comunei

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Livada pe anul 2012. – iniţiator de proiect primarul comunei

9. Proiect privind aprobarea preţurilor de apă potabilă avizate de ANRSC – iniţiator de proiect primarul comunei

10. Diverse .

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support