Category Archives: Uncategorized

Materiale pentru ședința CL Livada din 25.01.2017

lista investitii (2)
proiect hot. consiliu ADIGD buget si cotizatie
proiect hot. consiliul
proiect hotarare CL documentatie (1) ok modificat
Proiect- privind infintarea unui club sportiv (4)
proiect reteaua scolara
proiecte Excedent si incheiere cont executie bugetar 2016
proiecte PSI
raport de specialitate privind utilizarea excedentului bugetului local 2016
Regulament modif colectare si transport cu modif
Strategie de contractare colectare si transport louri Z1- Z5 decembrie 2016
Studiu Fundamentare C&T Decembrie 2016
vanzare teren Dinulescu Petrica
Acord
Act aditional Acord 2016
cont de executie bugetara
Contract Zona 1 Colectare si transport draft decembrie 2016
diminuare suprafata
CS – Zona 1 Livada

Anunț

Primăria Comunei Livada intenționează actualizarea strategiei de dezvoltare a Comunei. Cetățenii interesați sunt așteptați cu sugestii începând cu data e 23.11.2015

ANUNŢ în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorii privaţi VONVEA ADELINA-IOANA, DAVID ADRIANA-VIORICA, DAVID DANIL-IRIMIE, VONVEA GHEORGHE şi VONVEA RODICA

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ ZONĂ DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE COMUNA LIVADA JUD. ARAD, de către investitorul privat VONVEA ADELINA-IOANA, DAVID ADRIANA-VIORICA, DAVID DANIL-IRIMIE, VONVEA GHEORGHE şi VONVEA RODICA, proprietari al terenului în suprafaţă de 13.300 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , intravilanul localităţii Livada identificat prin C.F. Nr. 301400-Livada nr.cad. 1001

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este VONVEA ADELINA-IOANA, DAVID ADRIANA-VIORICA, DAVID DANIL-IRIMIE, VONVEA GHEORGHE şi VONVEA RODICA, care intenţionează ca pe terenul proprietatea privată realizeze o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în scopul dezvoltării socio economice a comunei.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 17.11.2015, ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

« Articole mai vechi